Veikla :

Bendradarbiavimo tinklas

KMTP aktyviai dalyvaudamas Europos inovacijų plėtros procesuose, sukaupė ne tik didelę patirti, bet ir platų bei efektyvų partnerių tinklą. Dalyvaudami įvairių tarptautinių organizacijų veikloje ir vykdydami projektus, KMTP specialistai įgauna neįkainojamos patirties, tad Jums bus padedama rasti Jūsų tyrimams ar technologijoms plėtoti reikalingą partnerį.

Mūsų partneriai


Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universitetas – tai KMTP partneris ir steigėjas. Klaipėdos universitetas įsteigtas 1991 m. Tai vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis jūrinės pakraipos specializacijas, todėl akademinė šios aukštosios mokyklos veikla bei moksliniai tyrimai yra koncentruoti jūrinio sektoriaus veikloje.

Baltijos slėnis

Baltijos slėnis – tai integruotas mokslo ir verslo centras, vienijantis jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų ir verslo organizacijas. Organizacijos tikslas – sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį, sutelkiant teritoriškai išsibarsčiusias jūrinio mokslo ir studijų institucijas ir jų padalinius. Baltijos slėnis optimizuoja šių institucijų tarpusavio ryšius bei sudaro sąlygas glaudesnei jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikai.

Klaipėdos uostas

Klaipėdos uostas – tai labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš Rytų ir Vakarų.Uostas per metus gali perkrauti iki 40 milijonų tonų įvairių krovinių.Klaipėdos uosto ir KMTP bendradarbiavimas grįstas bendrų projektų bei konsultacijų, susijusių su logistikos proceso modernizavimo, jūrinių technologijų plėtra regione, rengimu bei vykdymu.

UAB "Dekanas"

KMTP bendradarbiauja su šia įmone padedant jaunam verslui, UAB "Dekanas" teikia buhalterinės apskaitos, verslo teisės ir įmonių steigimo paslaugas.

Klaipėdos LEZ (Klaipėdos laisvos ekonominės zonos valdymo kompanija)

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona buvo sukurta siekiant paskatinti verslo investicijas Klaipėdos regione, pasiūlant paruoštą investicinę infrastruktūrą bei mokesčių lengvatas. KMTP ir Laisvosios ekonominės zonos valdymo kompanija bendradarbiauja pritraukiant aukštųjų technologijų kompanijas į regioną, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė ir KMTP bendradarbiauja skatinant verslumą, technologijų plėtrą bei remiant įmones Klaipėdos mieste. Bendradarbiaujant šioms dviems institucijoms, uostamiestyje buvo įkurtas pradedančiojo verslo, orientuoto į aukštas ir vidutines technologijas inkubatorius, įgyvendinti kiti sėkmingi verslo skatinimo projektai.

www.technologymarket.eu

Tai technologijų perdavimo bazė kurioje yra talpinami technologiniai pasiūlymai bei užsakymai. Naudodamiesi technologijų perdavimo baze, KMTP specialistai atras Jums reikalingus technologinius partnerius, paviešins Jūsų technologinį pasiūlymą ar užklausą.

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas