Veikla :

Inovacijų plėtra

Verslo konkurencingumo didinimas – vienas svarbiausių valstybės uždavinių. Siekiant garantuoti sėkmingą verslo augimą, būtina užtikrinti sklandžią inovacijų plėtrą, kurią skatina komunikacija ir mokymas. Inovacijų plėtra - tai komunikacija arba informacijos sklaida. Kad inovacijų taikymas būtų sėkmingas, pirmiausia turime pasirūpinti proceso populiarinimu, mat inovacijų taikymo bei domėjimosi jomis procesas privalo tapti natūralia veikiamos bendruomenės vartojimo dalimi.

Komunikacijos procesas, populiarinantis inovacijų taikymo praktiką bei naudą, padeda sklisti inovacijoms bei užtikrina proceso plėtrą. Skirtingi inovacijų plėtros tyrimai įvardija dvi pagrindines priežastis, kodėl žmonės ar įmonės pradėjo taikyti inovacijas savo veikloje. Nustatyta, kad inovacijos juos sudomino dėl šių priežasčių:

  • galimybė tiesiogiai stebėti arba dalyvauti inovacijų taikymo procese;
  • gauta tiksli informaciją (rekomendacijos) apie inovacijų taikymo veikloje naudą.

Šios dvi priežastys tiesiogiai susijusios su inovacijų skatinimo veikla. Antroji priežastis yra įgyvendinama komunikacijos proceso metu, tuo tarpu pirmoji reikalauja tam tikrų kompetencijų ir yra realizuojama mokymo veiklų metu komunikuojant su siaura tiksline grupe. Mokymo procesas daug sudėtingesnis ir siauresnis – jis skirtas užtikrinti kokybinius inovacijų plėtros faktorius. Mokymo metu inovacijų taikymas skatinamas atskirame sektoriuje, mokslo srityje ar tiesiog analizuojant konkretų atvejį. Pavyzdžiui, inovacijų taikymas lazerių gamybos srityje bus pasiektas mokymo, o ne informacijos sklaidos principu, kadangi šiam atvejui yra reikalingos specialios kompetencijos, tad bendroji informacijos sklaida neduotų jokio efekto. Vadinasi, norint sėkmingai vykdyti efektyvų inovacijų plėtros procesą, turi būti taikomos abi šios priemonės.

KMTP, siekdamas užtikrinti inovacijų plėtrą Klaipėdos regione, įgyvendina šias veiklas:

Komunikacija

  • garantuoja švietėjiškos informacinės veiklos sklaidą;
  • komunikatyviai populiarina vertingą praktiką;
  • organizuoja tiesioginės komunikacijos veiklą, pvz., „Mokslo mugę“, "Virtualią Jūrinių technologijų parodą".

Mokymas

  • teikia konsultacijas inovacijų taikymo klausimais;
  • regiono verslininkams organizuoja mokymus inovatyvaus verslo valdymo bei inovacijų taikymo temomis;
  • intensyviai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto mokslininkais, kuriamos ir taikomos mokymo programos, susijusios su inovacijų taikymu.

Kad ir kokia būtų stipri organizacija, ji viena negali apimti visos inovacinės veiklos. Todėl Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas kuria aktyvų inovacijų plėtros tinklą, kurio dalimi galite tapti ir Jūs.

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

string(105) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:Projektų "InoTinklas" ir "EŽIS" naujienlaiškiai""

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?