Apie mus :

Naujienos

 

„InoSpurtas“ atveria galimybes pasinaudoti inovacijų konsultacinėmis ir paramos paslaugomis

2017-06-26

„InoSpurtas“ atveria galimybes pasinaudoti  inovacijų konsultacinėmis ir paramos paslaugomis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pradėjo naują iniciatyvą „InoSpurtas", kuri nukreipta į inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas Lietuvos verslui. Jas įmonės gaus ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. Kviečiame dalyvauti!

 

Pavasarį startavusi iniciatyva subūrė net 10 svarbiausių Lietuvos inovacijų ekosistemoje dalyvaujančių organizacijų į vieną didžiausių Lietuvoje kompetencijos tinklų - „InoSpurtą", kuris net trejus metus teiks verslui būtinas paslaugas ir konsultacijas.

 

Konsultacijų kryptys:

 

- KURIAMO NAUJO GAMINIO/PASLAUGOS/ PROCESO KONKURENCINGUMO ANALIZĖ;

 

- TECHNOLOGIJOMIS PAREMTŲ PRODUKTŲ VYSTYMO STRATEGIJOS PARENGIMO KONSULTACIJOS;

 

- ĮMONĖJE DIEGIAMOS TECHNOLOGIJOS AUTENTIŠKUMO IR ORIGINALUMO ANALIZĖ;

 

- TECHNOLOGIJŲ PARTNERYSTĖS KONSULTACIJOS;

 

- TECHNOLOGIJŲ AUDITO VYKDYMO KONSULTACIJOS;

 

- TECHNOLOGIJŲ IMPORTO IR EKSPORTO KONSULTACIJOS;

 

- TECHNOLOGIJŲ PARTNERIŲ PAIEŠKA (TIEK PATEIKIMUI Į RINKĄ, TIEK TECHNOLOGIJŲ PIRKĖJŲ);

 

- TECHNOLOGIJŲ DUOMENŲ BAZIŲ PILDYMO, TECHNOLOGINIŲ UŽKLAUSŲ FORMAVIMO IR PUBLIKAVIMO PASLAUGOS;

 

- TECHNOLOGIJŲ PARTNERYSTĖS SUSITIKIMŲ ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE.

 

- MTEPI VEIKLŲ INICIJAVIMAS IR VYKDYMAS;

 

- MTEPI APSKAITOS VEDIMAS IR DOKUMENTAVIMAS;

 

- MTEPI VEIKLŲ IR IŠLAIDŲ STATISTININIS DEKLARAVIMAS. - MTEPI AUDITO ATLIKIMAS;

 

- MTEPI PARTNERYSTĖ;

 

- MTEPI PROJEKTŲ FINANSAVIMO GALIMYBĖS;

 

- PELNO MOKESČIO LENGVATŲ VYKDANT MTEPI VEIKLAS TAIKYMAS;


(Konsultacijos įmonėms bus teikiamos neatlygintinai, suteiktos inovacijų paramos paslaugos traktuotinos kaip nereikšminga valstybės pagalba (de minimis).


Iniciatyva atsirado iš poreikio didinti Lietuvos verslo konkurencingumą, skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Kaip pastebi Lietuvos bei užsienio ekspertai įvairiose studijose, MTEPI veiklų pagrindu kuriami ar tobulinami gaminiai ir paslaugos (produktai) suteikia konkurencinį pranašumą, kadangi tokie produktai yra patrauklesni vartotojui, jie gali būti pagaminami greičiau ir efektyviau, sumažėja jų gamybos sąnaudos.

 

„Kaip rodo patirtis ir statistiniai rodikliai, vis tik šiandien Lietuvos įmonėms labai trūksta žinių, reikalingų efektyviai MTEPI veiklai vykdyti iš esmės visame inovacijų cikle - nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir specializuotos paramos paslaugos verslui. Paslaugos bus orientuotas į verslą, kuris vykdo veiklą Sumanios specializacijos kryptyse. Konsultuotų įmonių išlaidų MTEP suma turėtų sudaryti apie 5 mln. eurų per trejus metus", - teigia Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius.

 

Tikslas - skatinti įmonių inovatyvumą

Iniciatyva „InoSpurtas" siekiama spręsti labai aktualią Lietuvos inovacijų ekosistemos problemą - didinti verslo investicijas į MTEPI, skatinti technologijų perdavimo procesus. Pastebima, kad Lietuvos įmonės pasižymi žemu technologijų ir inovacijų kūrimo lygiu (dažniau naudoja kitų subjektų sukurtus sprendimus nei vysto savus), nėra pakankamai įsitraukusios į žinių komercinimo ir perdavimo kitiems subjektams procesus. Todėl projektas turi ambicingą tikslą - didinti įmonių aktyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas.

 

2015 m. bendrosios Lietuvos MTEP išlaidos sudarė 1,04 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o verslo sektoriuje MTEP išlaidų santykis su BVP buvo 0,28 proc. Lietuva kelia sau ambicingus tikslus iki 2020 m. beveik padvigubindama investicijas (iki 1,9 proc. BVP) į mokslo tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, iš jų - 0,9 proc. sudarys verslo dalis. Projekto „InoSpurtas" metu teikiamų konsultacijų turinys apims įvairias veiklas: MTEPI veiklų inicijavimą, apskaitos vedimą ir dokumentavimą, MTEP išlaidų statistinį deklaravimą, MTEPI projektų finansavimo galimybes, audito atlikimą, pelno mokesčių lengvatų taikymą ir kt.

 

Kaip rodo patirtis šiose srityse įmonių vadovams, buhalteriams ir vadybininkams šiandien labai trūksta žinių, tinkamai parengtų metodikų, o, pagaliau, ir paskatinimo domėtis MTEPI veiklomis. Profesionaliai apmokyti konsultantai galėtų užpildyti šią nišą ir būtų labai reikalingi inovatyviam verslui. Šias paslaugas teiks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrusių mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, taip pat - turintys ilgametę patirtį, Lietuvos inovacijų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros darbuotojai. Į iniciatyvą noriai įsitraukė ir trys svarbios Lietuvoje konfederacijos: Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija. Šių konfederacijų vaidmuo turės svarų balsą skatinant verslą užsiimti inovatyvia veikla, didinti investicijas į MTEP ir plėtoti ilgalaikę verslo ir mokslo partnerystę.


Atsiras pirmieji Lietuvoje technologijų žvalgai

Iniciatyva „InoSpurtas" teiks naujas Lietuvoje technologijų paieškos (žvalgybos) paslaugas. Šios paslaugos apims sistemingą ir koordinuotą žinių ir technologijų paiešką bei technologijų potencialo analizę, siekiant surasti realias galimybes naujų mokslo žinių ir technologijų realizavimui versle (pardavimas, perdavimas, investicijos ar pan.). Jos bus teikiamos įmonėms ir mokslo institucijoms. Technologijų paieškos (žvalgybos) paslaugas vykdys pirmieji Lietuvoje įdarbinti technologijų skautai, kurie periodiškai atliks naujų technologijų paiešką tiek versle, tiek mokslo ir studijų institucijose.

 

Technologijų skautams bus keliama užduotis ne tik surasti iš anksto numatytus kriterijus atitinkančią naują technologiją ar technologinį sprendimą, bet ir surasti realias galimybes jų realizavimui (pardavimas, perdavimas, investicijos ar pan.). Technologijų skautai vykdys šias 4 pagrindines veiklas: technologijos identifikavimas, technologijos komercinimo potencialo įvertinimas, technologinio pasiūlymo/užklausos aprašymo parengimas, technologijos komercinimo įgalinimas. Tikimasi, kad pasibaigus projekto „InoSpurtas" technologijų paieškos (žvalgybos) veiklai, ženkliai išaugs sudarytų technologijų perdavimo sutarčių skaičius, bus sudarytos sąlygos kurtis naujiems gaminių, paslaugų ar procesų prototipams.

 


Taip pat išsamesnę informaciją suteiks KMTP inovacijų vadybininkė

Erika Zavackienė:erika@kmtp.lt +370 46 390819; +370 684 50212.

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?