Apie mus :

Naujienos

 

Paskelbtas 2-asis priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas!

2017-07-14

Paskelbtas 2-asis priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas!
Jau paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" kvietimas Nr. 2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia būsimus pareiškėjus į šios priemonės pristatymą, kuris vyks Vilniuje liepos 18 d. 10 val.


Kvietimo biudžetas pradedantiesiems inovatoriams: iki 30 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma pradedantiesiems inovatoriams: 400 000 Eur.

 

Atrankos būdas: projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu. Tinkamas pareiškėjas: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau - Aprašas) 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

 

Pradedantysis inovatorius - labai maža arba maža įmonė (privatusis juridinis asmuo, išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), veikianti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo įmonės registravimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, kuri nėra skirsčiusi pelno dividendų ar tantjemų mokėjimams ir nebuvo sukurta per susijungimą.

 

Pradedantieji inovatoriai gali pasirinkti dalyvauti kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams. Pradedantiesiems inovatoriams dalyvaujant kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams, taikomos brandiesiems inovatoriams skirtos Aprašo nuostatos

 

Kvietimo tikslas: paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau - MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

 

MITA kviečia būsimus pareiškėjus į šios priemonės pristatymą 2017 m. liepos 18 d. 10:00 val.

Renginio vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra/ A. Goštauto g. 12-2019, Vilnius.

Registracija - ČIA.

Renginio metu bus pristatytos priemonė „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai", skirta paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau - MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?