Apie mus :

Naujienos

 

Regio Invest LT+

2015-01-21

Iki 2015 m. gegužės 21 d. renkami projektai investicijoms į verslo įmonių modernių (inovatyvių) technologijų įdiegimą pagal priemonę Regio Invest LT+.

KAM SKIRTA ŠI PRIEMONĖ?

Investuoti į modernias (inovatyvias) technologijas - šalies ar įmonės mastu naujos technologijos (rekomenduojama: egzistuojančios rinkoje ne ilgiau kaip 2 metus ir kurių aptarnavimui reikia aukštos kvalifikacijosspecialistų) tiek pritaikant esamus, tiek kuriant naujus gamybos ir paslaugų pajėgumus naujiems ir jau esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Investicijos negalimos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose.

KĄ BŪTINA ATLIKTI PROJEKTO METU?

Integruoti projektą į tikslinės teritorijos specifiką (projektas - integruotų teritorinių investicijų komponentas). Balai vertinimo metu.

Į projektą investuoti minimum 200 000 EUR įmonės lėšų (nuosavų ir/arba skolintų). (Kuo didesnis rodiklis, tuo daugiau balų vertinimo metu)

Įdarbinti minimum 10 darbuotojų (aukštesnės kompetencijos, t.y. minimum specialistų kategorija) ir išlaikyti šias darbo vietas minimum 3 metus (nuo jų sukūrimo). (Kuo didesnis rodiklis, tuo daugiau balų vertinimo metu)

Mokėti minimum vidutinį šalies darbo užmokestį naujai sukurtoms darbo vietoms. (Kuo didesnis rodiklis, tuo daugiau balų vertinimo metu)

KAS GALI TEIKTI PROJEKTĄ?

Labai maža (iki 10 darbuotojų), maža (iki 50 darbuotojų), vidutinė (iki 250 darbuotojų) Įmonė, turinti pakankamai nuosavų ir / arba skolintų lėšų įgyvendinti projektą.

Įmonė atsiskaičiusi su SODRA ir VMI.

Įmonė pateikusi metines finansines ataskaitas Registrų centrui.

KOKIOS REMIAMOS IŠLAIDOS?

Žemės nuomos išlaidos;

NT nuomos ir lizingo išlaidos;

Naujo pastato statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;

Modernių gamybos technologijų įsigijimas ir įdiegimas;

Modernių technologijų įdiegimas paslaugų sektoriuje;

Baldų, kompiuterinės įrangos įsigijimas ir programavimas, konfigūravimas;

Vidinių inžinerinių tinklų įdiegimas;

Darbo užmokestis (sukurtoms naujoms darbo vietoms, apskaičiuotas per 2 metus) - ne daugiau kaip 35% nuo įrangos išlaidų;

Transporto išlaidos (darbuotojų vežiojimas į darbą ir iš darbo) - ne daugiau kaip 10 % projekto išlaidų;

Darbuotojų mokymai, dirbti su modernia įranga - ne daugiau kaip 10 % projekto išlaidų.

KOKIA MINIMALI PROJEKTO VERTĖ?

Iš esmės pakeičiant gamybos procesą: tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus.

Esamos įmonės veiklai įvairinti: tinkamos finansuoti išlaidos turiviršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.

Kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti - nėra minimalios projekto vertės.

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Iki 2.100.000 EUR (jeigu paramos prašoma statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui ir įrangai)

Iki 900.000 EUR (jeigu paramos prašoma tik įrangai)

KOKS PARAMOS DYDIS?

Jeigu pareiškėjas labai maža ar maža įmonė (iki 50 darbuotojų) -45 %

Jeigu pareiškėjas vidutinė įmonė (iki 250 darbuotojų) -35 %

KOKIA PROJEKTO TRUKMĖ?

Projekto trukmė: 36 mėnesiai.

SVARBU

Projektų negalima įgyvendinti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose.

Projektus su verslo planu ir techniniu projektu (paramos prašant statybai/rekonstrukcijai/kapitaliniam remonui) galima teikti iki 2015 m. gegužės 21 d.

Numatoma paskirstyti 28.962.002 EUR.

Nepateikus verslo plano ir techninio projekto (paramos prašant statybai/rekonstrukcijai/ kapitaliniam remonui) projektas iš karto atmetamas.

Šiuo metu taip pat paskelbti kvietimai:

- Įmonių savo gaminamos produkcijos/teikiamų paslaugų sertifikavimui Expo sertifikatas LT (paraiškų teikimo terminas: nuo 2014-01-21 iki 2014-04-21);

- Dalyvavimui tarptautinėse parodose/mugėse ir tarptautinėse verslo misijose (paraiškų teikimo terminas: nuo 2015-01-19 iki 2015-04-20).

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?