Apie mus :

Naujienos

 

Skirtas finansavimas Lietuvos inovacijų sistemai stiprinti

2009-09-04

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu skirtas finansavimas projektams, kurie bus įgyvendinami pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę „Inogeb LT-1".

Po administracinės atitikties, tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimo etapų buvo atrinkta 15 paraiškų, kurioms skirta per 22 mln. litų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos.

Pagal šią priemonę finansuojamas šiuolaikinių technologijų ir inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas, inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams teikimas ir kt.

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas planuoja vykdyti projektą „Stipri inovacijų ekosistema - verslo konkurencinio pranašumo garantas (SIEK)".KMTP įgyvendinamo projekto tikslas - inovacijų ekosistemos stiprinimas siekiant didinti Vakarų Lietuvos regiono konkurencinį pranašumą. Projekto metu daug dėmesio bus skiriama aukštą pridėtinę vertę generuojančių sričių stiprinimui tiek valdžios, tiek MVĮ lygiu.

Projekto tikslinė grupė - inovatyvios, į pokyčius ir naujausių žinių panaudojimą orientuotos įmonės ir/ar fiziniai asmenys, visuomenė. Projekto veiklos yra skirtos naujo inovatyvaus, orientuoto į aukštas ir vidutines technologijas verslo kūrimuisi ir plėtrai Vakarų Lietuvos regione, siekiant didinti regioninį konkurencinį pranašumą.

Plačiau apie projektą...

Dar 2 projektuose KMTP dalyvaus kaip partneris su pagrindiniais pareiškėjais: VšĮ KTU regioninio mokslo parku (projektas „Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai") ir VšĮ Lietuvos inovacijų centru (projektas „Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas").

Projektus remiamose veiklos srityse taip pat planuoja vykdyti VšĮ „Saulėtekio slėnis", VšĮ Panevėžio mechatronikos centras, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, VšĮ Technopolis ir kt.

Platesnę informaciją apie įgyvendinamus projektus galite rasti ES paramos tinklapyje www.esparama.lt.

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?