Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "BalticSupply"

BalticSupply: tarpregioniniai SVV tiekimo klasteriai Šiaurės Rytų regiono koridoriuje

Projekto pagrindinis tikslas - sustiprinti SVV konkurencingumą Šiaurės-Rytų tiekimo rinkose.

BalticSupply sieks integracinio ir aktyvaus požiūrio į tiekimo logistikos ateities formavimą bei susiejančią inovacijų politiką ir konkurencingumo skatinimo strategijas Baltijos jūros regione. SVV tiekimo klasterių koncepcija - tai novatoriškas instrumentas, kuriuo siekiama efektyvios regiono ekonominės raidos bei SVV skatinimo Baltijos jūros regione.

Veikla ir rezultatai

  • BalticSupply pagrindinį dėmesį sutelkia į 3 tarpregioninės reikšmės tiekimo klasterius: jūrinius, energetikos ir komunalinių paslaugų bei maisto ir gyvosios gamtos mokslų.
  • Virtualios ‘Įmonių registro' aplinkos sukūrimas, vienoje vietoje sutelkiančios SVV įmones, pristatančias save pirkimų procesams, ir paklausos pusę, kurią atstovauja stambios įmonės ir valstybinės institucijos.
  • Mokymo modulių pateikimas sumažins kliūtis SVV įmonėms.

Rezultatai:

  • Sustiprėjusios SVV įmonių galimybės dalyvauti didelių pirkimų procedūrose
  • Klasterių pagrindu sukurti SVV įmonių tinklai, leidžiantys joms bendrai dalyvauti tiekimo logistikoje
  • Atitinkamo regionų ekonominio tinklo stabilizavimas trijose klasterių srityse
  • Projekto metu sukuriamas modelis tolesniam virtualios aplinkos veikimui be Baltijos jūros regiono finansinės paramos.

Projekto trukmė: 42 mėnesiai (pradžia 2009-09 -17, pabaiga 2012-12- 16).

Vadovaujantis projekto partneris - Ekonomikos reikalų ir uostų senatorius (Vokietija).

Projekto partneriai - 17 partnerių iš 8 Pietų Baltijos regiono valstybių.

Daugiau informacijos: www.balticsupply.eu

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška