Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "BalticSupply"

BalticSupply: tarpregioniniai SVV tiekimo klasteriai Šiaurės Rytų regiono koridoriuje

Projekto pagrindinis tikslas - sustiprinti SVV konkurencingumą Šiaurės-Rytų tiekimo rinkose.

BalticSupply sieks integracinio ir aktyvaus požiūrio į tiekimo logistikos ateities formavimą bei susiejančią inovacijų politiką ir konkurencingumo skatinimo strategijas Baltijos jūros regione. SVV tiekimo klasterių koncepcija - tai novatoriškas instrumentas, kuriuo siekiama efektyvios regiono ekonominės raidos bei SVV skatinimo Baltijos jūros regione.

Veikla ir rezultatai

  • BalticSupply pagrindinį dėmesį sutelkia į 3 tarpregioninės reikšmės tiekimo klasterius: jūrinius, energetikos ir komunalinių paslaugų bei maisto ir gyvosios gamtos mokslų.
  • Virtualios ‘Įmonių registro' aplinkos sukūrimas, vienoje vietoje sutelkiančios SVV įmones, pristatančias save pirkimų procesams, ir paklausos pusę, kurią atstovauja stambios įmonės ir valstybinės institucijos.
  • Mokymo modulių pateikimas sumažins kliūtis SVV įmonėms.

Rezultatai:

  • Sustiprėjusios SVV įmonių galimybės dalyvauti didelių pirkimų procedūrose
  • Klasterių pagrindu sukurti SVV įmonių tinklai, leidžiantys joms bendrai dalyvauti tiekimo logistikoje
  • Atitinkamo regionų ekonominio tinklo stabilizavimas trijose klasterių srityse
  • Projekto metu sukuriamas modelis tolesniam virtualios aplinkos veikimui be Baltijos jūros regiono finansinės paramos.

Projekto trukmė: 42 mėnesiai (pradžia 2009-09 -17, pabaiga 2012-12- 16).

Vadovaujantis projekto partneris - Ekonomikos reikalų ir uostų senatorius (Vokietija).

Projekto partneriai - 17 partnerių iš 8 Pietų Baltijos regiono valstybių.

Daugiau informacijos: www.balticsupply.eu

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė