Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Eco4Life"

Eco4Life - Aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas Pietų Baltijos regione bendradarbiavimo skatinimui abipus sienų / South Baltic Network for Environmental and Life Sciences to Boost Cross-Border Cooperation.

Projektas siekia: išnaudoti naujas galimybes, kurias regionams siūlo naujoji bio-/ eko- ekonomika, skatinti aplinkos ir gyvybės mokslais paremtą verslą ir ekonomiką Pietų Baltijos regione ir taip padės pasivyti pirmaujančius Šiaurinius regionus, palaikyti ryšius ir kontaktus su mokslininkų ir ekspertų tinklais, verslu bei valdžios institucijomis, kas leis efektyviai pasidalinti turimomis žiniomis ir informacija bei apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, bei taip pasiekti kritinę masę, būtiną konkurencingumui pasauliniu mastu.

Projekto trukmė: 38 mėn. (nuo 2010-07-01 iki 2013-12-31).

Projekto pareiškėjas - BioCon Valley (Vokietija).

Projekto partneriai:

  • KU GMMF Ekologijos katedra bei KMTP;
  • BioCon Valley (Vokietija);
  • Pomeranian universitetas (Lenkija).

Daugiau informacijos: http://www.eco4life.info/

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas