Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Eco4Life"

Eco4Life - Aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas Pietų Baltijos regione bendradarbiavimo skatinimui abipus sienų / South Baltic Network for Environmental and Life Sciences to Boost Cross-Border Cooperation.

Projektas siekia: išnaudoti naujas galimybes, kurias regionams siūlo naujoji bio-/ eko- ekonomika, skatinti aplinkos ir gyvybės mokslais paremtą verslą ir ekonomiką Pietų Baltijos regione ir taip padės pasivyti pirmaujančius Šiaurinius regionus, palaikyti ryšius ir kontaktus su mokslininkų ir ekspertų tinklais, verslu bei valdžios institucijomis, kas leis efektyviai pasidalinti turimomis žiniomis ir informacija bei apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, bei taip pasiekti kritinę masę, būtiną konkurencingumui pasauliniu mastu.

Projekto trukmė: 38 mėn. (nuo 2010-07-01 iki 2013-12-31).

Projekto pareiškėjas - BioCon Valley (Vokietija).

Projekto partneriai:

  • KU GMMF Ekologijos katedra bei KMTP;
  • BioCon Valley (Vokietija);
  • Pomeranian universitetas (Lenkija).

Daugiau informacijos: http://www.eco4life.info/

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus