Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "EŽIS"

„Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (EŽIS)"

Projekto tikslas - sukurti „Slėniuose" turimo inovacinio potencialo populiarinimui skirtą naują informacinę erdvę, stimuliuojančią aukštų technologijų įmonių steigimąsi ir inovacijų paramos organizacijų partnerystę. Projektas skirtas inovacijų sistemos dalyviams, siekiant veiklose sukurti 1) priemones mokslo populiarinimui ir 2) panaudojant inovacijų partnerystės erdvę 3) užtikrinti sėkmingą mokslinės kompetencijos integravimą į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą.

Projekto veiklos:

  • Mokslinės kompetencijos duomenų bazės vystymas ir jos žinomumo didinimas.
    Lietuvos inovacijų video katalogo parengimas.
  • Informacinės medžiagos apie mokslinės kompetencijos panaudojimą žiniomis grįsto verslo kūrimui/plėtrai sklaida renginiuose "Žinių tiltai"
  • Informacijos apie mokslinę kompetenciją sklaida elektroniniame naujienų biuletenyje „Žinių erdvė".
  • Informacijos apie tarptautinę inovacijų sistemos dalyvių partnerystę sklaida.
  • Atviros prieigos integruoto technologijų ir inovacijų informacinio portalo „Žinių erdvė" sukūrimas ir paslaugos prieinamumo užtikrinimas.
  • Kompleksinis konsultacijų teikimas MTTP projektų klausimais panaudojant e-portalo „Žinių erdvė" galimybes bei projekto partnerių potencialą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2009-05-01 iki 2011-04-30).

Projekto pareiškėjas - VšĮ KTU regioninio mokslo parkas.

Projekto partneriai:
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP)
VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus