Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "EŽIS"

„Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (EŽIS)"

Projekto tikslas - sukurti „Slėniuose" turimo inovacinio potencialo populiarinimui skirtą naują informacinę erdvę, stimuliuojančią aukštų technologijų įmonių steigimąsi ir inovacijų paramos organizacijų partnerystę. Projektas skirtas inovacijų sistemos dalyviams, siekiant veiklose sukurti 1) priemones mokslo populiarinimui ir 2) panaudojant inovacijų partnerystės erdvę 3) užtikrinti sėkmingą mokslinės kompetencijos integravimą į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą.

Projekto veiklos:

  • Mokslinės kompetencijos duomenų bazės vystymas ir jos žinomumo didinimas.
    Lietuvos inovacijų video katalogo parengimas.
  • Informacinės medžiagos apie mokslinės kompetencijos panaudojimą žiniomis grįsto verslo kūrimui/plėtrai sklaida renginiuose "Žinių tiltai"
  • Informacijos apie mokslinę kompetenciją sklaida elektroniniame naujienų biuletenyje „Žinių erdvė".
  • Informacijos apie tarptautinę inovacijų sistemos dalyvių partnerystę sklaida.
  • Atviros prieigos integruoto technologijų ir inovacijų informacinio portalo „Žinių erdvė" sukūrimas ir paslaugos prieinamumo užtikrinimas.
  • Kompleksinis konsultacijų teikimas MTTP projektų klausimais panaudojant e-portalo „Žinių erdvė" galimybes bei projekto partnerių potencialą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2009-05-01 iki 2011-04-30).

Projekto pareiškėjas - VšĮ KTU regioninio mokslo parkas.

Projekto partneriai:
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP)
VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis