Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "EŽIS"

„Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (EŽIS)"

Projekto tikslas - sukurti „Slėniuose" turimo inovacinio potencialo populiarinimui skirtą naują informacinę erdvę, stimuliuojančią aukštų technologijų įmonių steigimąsi ir inovacijų paramos organizacijų partnerystę. Projektas skirtas inovacijų sistemos dalyviams, siekiant veiklose sukurti 1) priemones mokslo populiarinimui ir 2) panaudojant inovacijų partnerystės erdvę 3) užtikrinti sėkmingą mokslinės kompetencijos integravimą į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą.

Projekto veiklos:

  • Mokslinės kompetencijos duomenų bazės vystymas ir jos žinomumo didinimas.
    Lietuvos inovacijų video katalogo parengimas.
  • Informacinės medžiagos apie mokslinės kompetencijos panaudojimą žiniomis grįsto verslo kūrimui/plėtrai sklaida renginiuose "Žinių tiltai"
  • Informacijos apie mokslinę kompetenciją sklaida elektroniniame naujienų biuletenyje „Žinių erdvė".
  • Informacijos apie tarptautinę inovacijų sistemos dalyvių partnerystę sklaida.
  • Atviros prieigos integruoto technologijų ir inovacijų informacinio portalo „Žinių erdvė" sukūrimas ir paslaugos prieinamumo užtikrinimas.
  • Kompleksinis konsultacijų teikimas MTTP projektų klausimais panaudojant e-portalo „Žinių erdvė" galimybes bei projekto partnerių potencialą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2009-05-01 iki 2011-04-30).

Projekto pareiškėjas - VšĮ KTU regioninio mokslo parkas.

Projekto partneriai:
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP)
VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus