Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "InoTinklas"

„Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (InoTinklas)"

 

Projekto tikslas - aktyvinti MTTP bei inovacijų plėtojimo veiklas „Slėnių" arealuose veikiančiose ir besikuriančiose įmonėse, plėtojant paramos inovacijoms tinklo organizacijų kooperaciją ir integruojant jų potencialą.

Projekto veiklos bus tikslingai orientuotos į „Slėnių" arealuose veikiančius ir besikuriančius subjektus:

  • didinant inovacijų paramos paslaugų paklausą;
  • skatinant inovacijų partnerystę ;
  • užtikrinant inovacijų paramos paslaugų kompleksiškumą bei integralumą MTTP projektus plėtojančioms įmonėms.

Projekto veiklos:

  • Informacinės medžiagos apie tinklo organizacijų inovacijų paramos paslaugų potencialą sklaida žiniasklaidoje
  • Informacinės medžiagos apie tinklo organizacijų inovacijų paramos paslaugų potencialą sklaidą renginiuose
  • Informacinės medžiagos apie inovacijų partnerystę sklaidą renginiuose
  • Konsultavimas MTTP projektų įgyvendinimo klausimais, panaudojant integruotą "Slėnių" paramos inovacijoms tinklo organizacijų potencialą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2009-04-01 iki 2011-03-31).

Projekto pareiškėjas - VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

Projekto partneriai:
„Saulėtekio slėnis"
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
KTU regioninis mokslo parkas
Visorių informacinių technologijų parkas
Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU mokslo ir technologijų parkas)

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė