Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Intelektualaus verslo laboratorija". InoLAB


Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimo stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę "Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas".

Projekto tikslas - skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.

Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo priemonės bus realizuojamos remiantis praktinio pažinimo ir andragogikos principais, bei integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, verslumo skatinimo ir technologijų perdavimo srityse.

Projekto uždaviniai:

 • Ugdyti bazines mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas;
 • kurti, plėtoti intelektualų verslą;
 • formuoti verslo modeliavimo ir partnerystės praktinius įgūdžius;
 • užtikrinti patariamojo pobūdžio inovacijų paramos paslaugų, reikalingų plėtojant intelektualų verslą, prieinamumą ir kompleksiškumą;
 • propaguoti intelektualų verslą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2011.12.22 iki 2014.06.30).

Projekto pareiškėjas - Lietuvos inovacijų centras.

Projekto partneriai:

 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas;
 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas";
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija;
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis";
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas;
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas;
 • VŠĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • VšĮ „Technopolis";
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Daugiau informacijos: www.lic.lt

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška