Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Intelektualaus verslo laboratorija". InoLAB


Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimo stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę "Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas".

Projekto tikslas - skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.

Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo priemonės bus realizuojamos remiantis praktinio pažinimo ir andragogikos principais, bei integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, verslumo skatinimo ir technologijų perdavimo srityse.

Projekto uždaviniai:

 • Ugdyti bazines mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas;
 • kurti, plėtoti intelektualų verslą;
 • formuoti verslo modeliavimo ir partnerystės praktinius įgūdžius;
 • užtikrinti patariamojo pobūdžio inovacijų paramos paslaugų, reikalingų plėtojant intelektualų verslą, prieinamumą ir kompleksiškumą;
 • propaguoti intelektualų verslą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2011.12.22 iki 2014.06.30).

Projekto pareiškėjas - Lietuvos inovacijų centras.

Projekto partneriai:

 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas;
 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas";
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija;
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis";
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas;
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas;
 • VŠĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • VšĮ „Technopolis";
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Vilniaus universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Daugiau informacijos: www.lic.lt

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas