Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "MarTech_LNG"

SGD (suskystintų gamtinių dujų) naudojimo jūriniame sektoriuje kompetencijų, technologijų ir žinių mainai Pietų Baltijos jūros regione. / Marine competence, Technology and knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas).

MarTech_LNG (Pietų Baltijos programa 2007-2013 m.)

Energetinis saugumas įvardijamas Baltijos jūros regiono strategijoje ir Pietų Baltijos regiono šalių ekonominės ir užsienio reikalų politikos prioritetuose. Lietuva ir Lenkija - deklaravo savo ketinimus statyti suskystintų gamtinių dujų terminalus taip užtikrinant savo energetinę nepriklausomybę. Kitos regiono šalys Švedija, Vokietija, Danija turi savo SGD terminalus, technologijas ir sėkmingą daugiametę patirtį. Todėl būtų ypač efektyvu naudotis jau patikrintomis ir sėkmingai taikomomis žiniomis bei technologijomis plėtojant SGD terminalo plėtrą Lietuvoje ir Lenkijoje. VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas subūrė 8 partnerius ir 20 asocijuotų organizacijų projektui, padėsiančiam sukurti verslo ir mokslo bendradarbiavimo aplinką, konkurencingai SGD tiekimo grandinei suformuoti ir energetinei nepriklausomybei užtikrinti.

Bendras projekto tikslas - sukurti geresnį priėjimą prie LNG technologijų ir žinių, susijusių su verslo veikla, plėtoti kompetencijas ir specializaciją jūrų pramonės ir verslo grandinėje.

Projekto trukmė: 36 mėn. (nuo 2012.01.01 iki 2014.12.31).

Vadovaujantis projekto partneris - Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Projekto partneriai:

  • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
  • VšĮ „ Klaipėdos laivybos tyrimų centras";
  • Vismaro taikomųjų mokslų universitetas: technologijos, verslas ir dizainas;
  • ATI EMTT GmbH, technologijų perdavimo švietimo, mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo agentūra;
  • Ščecino jūrinis universitetas;
  • Blekingės technologijų institutas;
  • TINV c / o Europos jūrų transporto vystymo centras (MDCE);
  • Baltijos energetikos Forumas e.V.
Daugiau informacijos: www.golng.eu

 

 

 

Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė