Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Paramos paslaugų teikimas SVV įmonėms Klaipėdoje"

Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė, kuri skyrė 678 110 Lt skatinti įmonių plėtrą šiomis projekto veiklomis:

1.1. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių inkubavimas.

1.2. Konsultacijos ir mokymai smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Mokymų temos: verslo plano rengimas;inovacijų diegimas ir skatinimas, darbo organizavimas bei mokymai, adaptuoti pagal įmonės veiklą ir struktūrą. Konsultacijų temos: paraiškų, investicinių projektų bankams ir struktūriniams fondams rengimas.

1.3. Studentų praktikos organizavimas.

Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių inkubavimas

Projekto metu KMTP patalpose smulkaus ir vidutiniojo verslo įmonių inkubavimui buvo įrengta 20 darbo vietų su biuro baldais, kompiuteriais ir licencijuota programine įranga. KMTP suteikė darbo vietą mokslininkams, išradėjams, pradedantiems verslininkams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms veikiančioms aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų (AVT) srityje, iš viso inkubuotos 31 įmonė bei fiziniai asmenys.

Žiniomis grįsto verslo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms

Pravesta 50 mokomųjų seminarų - ( akademinių valandų). Seminarus išklausė 1160 asmenų.Suteikta 540 akademinių valandų konsultacijų temomis- paraiškų rengimas, investicinių projektų bankams ir struktūriniams fondams rengimas. Konsultuota 47 asmenys ir įmonės.

Aukštųjų mokyklų studentams ir darbdaviams

Pravesta 9 mokomieji seminarai - (88 akademinių valandų). Seminaruose dalyvavo 887 studentų. Suteikta 40 akademinių valandų konsultacijų. Konsultuoti 57 darbdaviai ir studentai praktikos atlikimo sutarčių parengimo ir sudarymo klausimais.

 

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas