Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "START"

Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) - START. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas".

  Projekto START partnerystė yra suformuota remiantis principu, kad visi partneriai, atstovaujantys aukštąsias mokyklas ir mokslo ir technologijų parkus, yra tiesiogiai susiję su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijomis.

Atskiros Slėnių plėtros programos yra parengtos vadovaujantis prioritetinėmis atskirų aukštųjų mokyklų ir mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklos kryptimis ir koncepcijoje nustatytais tikslais, uždaviniais ir steigimo sąlygomis.

Pagrindinis projekto START tikslas yra ugdyti studentų verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. Tai tiesiogiai siejasi su Slėnių plėtros koncepcijos 3 tikslu „sudaryti palankią aplinką mokslo žinias ir technologijas perduoti verslui".

Projekto metu bus sudaromos sąlygos aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams atlikti profesinės veiklos praktikas Lietuvos ir užsienio privačiose įmonėse, tuo ugdant tikslinės grupės verslumo gebėjimus ir skatinant aukštųjų mokyklų partnerystę su įvairiais socialiniais partneriais. Dalyvaudami praktikose ir mokymuose studentai įgis praktinių įgūdžių realioje verslo aplinkoje ir bus parengti konkrečiai praktinei veiklai. Praktikos organizuojančios įmonės bus supažindintos su naująja specialistų karta, jų teorinėmis žiniomis ir praktinėmis galimybėmis

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2011.11.09 iki 2013.11.08).

Projekto pareiškėjas - VšĮ KTU regioninis mokslo parkas.

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas";
 • Kauno technologijos universitetas;
 • VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Lietuvos žemės ūkio universitetas;
 • VšĮ "Klaipėdos universitetas";
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas‘;
 • Vilniaus kolegija;
 • Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija

Daugiau informacijos: www.pradejau.lt

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus