Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "START"

Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) - START. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas".

  Projekto START partnerystė yra suformuota remiantis principu, kad visi partneriai, atstovaujantys aukštąsias mokyklas ir mokslo ir technologijų parkus, yra tiesiogiai susiję su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijomis.

Atskiros Slėnių plėtros programos yra parengtos vadovaujantis prioritetinėmis atskirų aukštųjų mokyklų ir mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklos kryptimis ir koncepcijoje nustatytais tikslais, uždaviniais ir steigimo sąlygomis.

Pagrindinis projekto START tikslas yra ugdyti studentų verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. Tai tiesiogiai siejasi su Slėnių plėtros koncepcijos 3 tikslu „sudaryti palankią aplinką mokslo žinias ir technologijas perduoti verslui".

Projekto metu bus sudaromos sąlygos aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams atlikti profesinės veiklos praktikas Lietuvos ir užsienio privačiose įmonėse, tuo ugdant tikslinės grupės verslumo gebėjimus ir skatinant aukštųjų mokyklų partnerystę su įvairiais socialiniais partneriais. Dalyvaudami praktikose ir mokymuose studentai įgis praktinių įgūdžių realioje verslo aplinkoje ir bus parengti konkrečiai praktinei veiklai. Praktikos organizuojančios įmonės bus supažindintos su naująja specialistų karta, jų teorinėmis žiniomis ir praktinėmis galimybėmis

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2011.11.09 iki 2013.11.08).

Projekto pareiškėjas - VšĮ KTU regioninis mokslo parkas.

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas";
 • Kauno technologijos universitetas;
 • VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Lietuvos žemės ūkio universitetas;
 • VšĮ "Klaipėdos universitetas";
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas‘;
 • Vilniaus kolegija;
 • Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija

Daugiau informacijos: www.pradejau.lt

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška