Projektai : Įgyvendinami projektai :

Projektas "Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui". MITA

Projektas yra įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra", priemonę Inogeb LT-3. Projekto numeris S-VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001.

Projekto tikslas - skatinti verslo ir mokslo partnerystę mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir inovacijų srityse, žinių komercinimą bei technologijų perdavimą.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą;
 • Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose;
 • Gerinti intelektinės nuosavybės vadybą įmonėse;
 • Inovacijas ir MTTP plėtrą pristatančių renginių organizavimas.

Projekto metu vykdomos veiklos paskatins inovacijų diegimą versle bei MTTP plėtrą, mokslo sukurtų žinių komercinimą bei technologijų perdavimą, padidins verslo ir mokslo dalyvavimą tarptautiniuose MTTP ir inovaciniuose projektuose, ko pasėkoje Lietuvos atstovai ne tik įgis tarptautinės patirties, bet kartu sukurs didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie taps konkurencingi pasaulinėje rinkoje. Šiuos rezultatus pasiekti padės tiek MTTP turima kompetencija, tiek teikiamos ekspertinės paslaugos. Projekto metu organizuojami renginiai prisidės prie kūrybingos ir inovatyvios visuomenės kūrimo, sudarant sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas. Įgyta nauja technologijų perdavimo bei žinių komercializavimo patirtis, sukurta palanki aplinka MTTP ir inovacinių veiklų vystymui, paskatins privataus sektoriaus investicijas į inovacijas ir mokslo žinias, naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi, verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2012.02.01iki 2015.09.30).

Projekto pareiškėjas - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis";
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas";
 • VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas";
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas";
 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ „Lietuvos inovacijų centras".

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus