Projektai : Įgyvendinami projektai :

Projektas "Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui". MITA

Projektas yra įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra", priemonę Inogeb LT-3. Projekto numeris S-VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001.

Projekto tikslas - skatinti verslo ir mokslo partnerystę mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir inovacijų srityse, žinių komercinimą bei technologijų perdavimą.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą;
 • Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose;
 • Gerinti intelektinės nuosavybės vadybą įmonėse;
 • Inovacijas ir MTTP plėtrą pristatančių renginių organizavimas.

Projekto metu vykdomos veiklos paskatins inovacijų diegimą versle bei MTTP plėtrą, mokslo sukurtų žinių komercinimą bei technologijų perdavimą, padidins verslo ir mokslo dalyvavimą tarptautiniuose MTTP ir inovaciniuose projektuose, ko pasėkoje Lietuvos atstovai ne tik įgis tarptautinės patirties, bet kartu sukurs didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie taps konkurencingi pasaulinėje rinkoje. Šiuos rezultatus pasiekti padės tiek MTTP turima kompetencija, tiek teikiamos ekspertinės paslaugos. Projekto metu organizuojami renginiai prisidės prie kūrybingos ir inovatyvios visuomenės kūrimo, sudarant sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas. Įgyta nauja technologijų perdavimo bei žinių komercializavimo patirtis, sukurta palanki aplinka MTTP ir inovacinių veiklų vystymui, paskatins privataus sektoriaus investicijas į inovacijas ir mokslo žinias, naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi, verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2012.02.01iki 2015.09.30).

Projekto pareiškėjas - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis";
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas";
 • VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas";
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas";
 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas";
 • VšĮ „Lietuvos inovacijų centras".

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas