Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Rain"

Projekto misija – sukurti sėkmingo IKT sektoriaus inovacijų modulių Baltijos jūros regione įdiegimo gairių rinkinį.

 Kuriant efektyvias gaires R&D investicijų politikai regioninių sąlygų įvertinimas yra esminis faktorius. Šiame projekte buvo numatyti pagrindiniai indikatoriai, leidžiantys kiek galima tiksliau nustatyti regionines sąlygas regioniniame bei organizacijų lygmenyse.

 Surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant gaires gerąja patirtimi paremtai veiklos politikai sukurti, nurodant tokią R&D investicijų politiką ir praktiką, kurios buvo sėkmingai pritaikytos atitinkamose regioninėse sąlygose bei įvairiose inovacinėse organizacijose.

 Parengtose gairėse pateikiama R&D investicijų veiklos politikos ateities apžvalga, pasiūlymai kokią alternatyvią R&D investicijų veiklos politiką ir praktiką reikėtų pasirinkti, atsižvelgiant į vyraujančias regiono sąlygas.

 RAIN tyrimo klausimai:

  • Kokios yra regioninės sąlygos?
  • Kokia R&D investicijų politika buvo ir yra vykdoma regione?
  • Ar vykdoma R&D politika regioniniu požiūriu buvo sėkminga? Ar R&D investicijų politika buvo sėkminga įvairių inovacinių organizacijų požiūriu?

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus