Veikla :

Technologijų perdavimas

Technologiniai mainai - tai vieno subjekto sukurtų žinių, technologijų, organizacinės gamybos patirties taikymas ar naudojimas kitų subjektų veikloje. Nepaisant to, ar tai žinių perkėlimas iš fundamentalių tyrimų į taikomąsias technologijas, ar tiesiog dviejų komercinių subjektų keitimasis gamybine praktika, technologiniai mainai apibrėžia žmogaus intelektualios veiklos procesą. Jis įgyvendinamas pasitelkiant švietimą, mokslinę literatūrą ar tiesioginį žmonių kontaktą.

Technologijų perdavimas - tai procesas, leidžiantis panaudoti sukurtą technologiją, inicijuojant komunikaciją tarp atskirų suinteresuotų subjektų. To pavyzdys – parako sukūrimas. Šis išradimas padarė tikrą perversmą karybos istorijoje. Galima tik įsivaizduoti, kokį efektą tai padarė VIII amžiuje, kai kinai mūšio lauke jį panaudojo pirmą kartą prieš kariauną, kuri šios technologijos neturėjo. Tai, kad technologijų panaudojimas, kuris yra skatinamas technologijų perdavimo proceso metu, gali turėti neįsivaizduojamą ekonominį ar socialinį efektą, įrodo ir personalinio kompiuterio atsiradimas. Todėl technologijų perdavimas tampa kertine regionų ekonominės bei socialinės plėtros proceso ašimi.

Technologijų perdavimas gali vykti trimis kryptimis:

Technologijos kelias nuo fundamentalių tyrimų iki taikomosios vertės yra pakankamai ilgas. Dažnai jos, prieš pasirodydamos vartotojui, būna perduodamos įvairioms laboratorijoms, vertinamos skirtingų mokslo šakų. Siekiant maksimaliai išplėsti technologijos taikymą, technologijoms įvertinti kuriamos vertinimo grupės. Jos sudaromos iš mokslininkų, atstovaujančių skirtingoms mokslinėms disciplinoms. Moksliniai atradimai yra įvertinami ir plėtojami skirtingų mokslinių disciplinų, publikuojami mokslinėje literatūroje.

Tai mokslinių žinių bei technologijų komercializavimo procesas, įgyvendinamas per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kuriant inovacinius produktus bei paslaugas.

Šis technologijų perdavimas vyksta perteikiant gamybinę bei organizacinę patirtį. Taip pat daugelis technologinių mainų procesų yra įgyvendinami pasitelkiant kvalifikuotus konsultantus – technologijų perdavimo centrus.

Technologijų perdavimo procesą galima pavaizduoti taikant devynių žingsnių schemą:

1. Tyrimai

Tyrimai generuoja atradimus ir išradimus, kurie yra pradiniai technologijų perdavimo proceso objektai – technologijos. Technologijos yra sukuriamos tyrimo proceso metu.

2. Pirminė sutartis

Tyrimų metu atsiradus pirmiesiems požymiams, kad bus sukurta nauja komerciškai patraukli technologija ar sugeneruota nauja idėja, būtina pasirašyti pirminę sutartį su technologijų perdavimo centru. Tai būtina aptariant technologijų perdavimo galimybes. Konfidencialumas visada išsaugomas.

3. Technologijų perdavimo sutartis

Technologijų perdavimo sutartis – tai proceso pradžia. Technologijų perdavimo sutartyje privalo būti užfiksuotas nuoseklus technologijos aprašymas, komercializavimo principai bei finansinė atsakomybė.

4. Technologijos vertinimas

Technologijos vertinimo metu yra nustatomos technologijos komercializavimo bei patentavimo galimybės. Įvertinamas technologijos komercinis potencialas, leidžiantis apsispręsti, kokį perdavimo būdą pasirinkti: licencijavimą, tiesioginį pardavimą ar kompanijos įsteigimą.

5. Patentavimas

Patentavimas - tai technologijos kūrėjo intelektinės nuosavybės įtvirtinimas. Patentas užtikrina kūrėjo teises sukurtai technologijai, teisiškai ją materializuoja, padaro prieinamą perdavimui.

6. Marketingas

Technologijos, kaip ir kiekvieno kito naujo produkto pateikimas, yra įgyvendinamas vykdant marketingo kampaniją. Tam būtina sukurti partnerių tinklą, identifikuoti potencialius klientus, sukonstruoti ir apipavidalinti technologinį produktą.

7. Licencijavimas

Licencijavimas – tai technologijos pardavimo-naudojimo sutartis, pasirašoma tarp technologijos savininko bei pirkėjo. Licencijavimo sutartis apibrėžia technologijos naudojimo ir pirkimo procesus, nustato finansinių atsiskaitymų principus.

8. Komercializavimas

Komercializavimas - tai technologijos vertimas į materialų produktą, kai technologijos pirkėjas investuoja į produkto kūrimą bei pardavimą. Komercializavimo procese dalyvauja ir kūrėjas, kadangi šis procesas reikalauja technologijos palaikymo. Tad būtini mokymai, techninės konsultacijos, papildomi tyrimai.

9. Pajamos

Tinkamai įvykdyto technologijų perdavimo proceso požymis yra pajamos iš technologijų perdavimo veiklos. Esant daugiau nei dviem dalyviams, pajamų gavimo metu turi būti įgyvendinta komercializavimo sutartyje nustatyta finansavimo schema. Technologijų perdavimas - itin svarbus procesas, užtikrinantis mokslinių institucijų ar net regionų finansinį funkcionalumą. Mokslininkai, vertindami technologijų perdavimo procesą, turėtų atsižvelgti į šiuos privalumus:

Verslininkai, vertindami technologijų perdavimo procesą, turėtu atsižvelgti į šiuos privalumus:

KMTP atsižvelgia į naujausias ekonomikos perspektyvas, siekia užtikrinti regiono bei universiteto plėtrą, stengiasi kelti Klaipėdos verslo konkurencingumą, todėl KMTP tapo ir technologijų perdavimo centru. Parkas plečia partnerių tinklą, tai padeda įgyvendinti sėkmingą technologijų perdavimo procesą Klaipėdos regione.