Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Rain"

Projekto misija – sukurti sėkmingo IKT sektoriaus inovacijų modulių Baltijos jūros regione įdiegimo gairių rinkinį.

 Kuriant efektyvias gaires R&D investicijų politikai regioninių sąlygų įvertinimas yra esminis faktorius. Šiame projekte buvo numatyti pagrindiniai indikatoriai, leidžiantys kiek galima tiksliau nustatyti regionines sąlygas regioniniame bei organizacijų lygmenyse.

 Surinkti duomenys buvo panaudoti rengiant gaires gerąja patirtimi paremtai veiklos politikai sukurti, nurodant tokią R&D investicijų politiką ir praktiką, kurios buvo sėkmingai pritaikytos atitinkamose regioninėse sąlygose bei įvairiose inovacinėse organizacijose.

 Parengtose gairėse pateikiama R&D investicijų veiklos politikos ateities apžvalga, pasiūlymai kokią alternatyvią R&D investicijų veiklos politiką ir praktiką reikėtų pasirinkti, atsižvelgiant į vyraujančias regiono sąlygas.

 RAIN tyrimo klausimai: