Veikla :

Inovacijų plėtra

Verslo konkurencingumo didinimas – vienas svarbiausių valstybės uždavinių. Siekiant garantuoti sėkmingą verslo augimą, būtina užtikrinti sklandžią inovacijų plėtrą, kurią skatina komunikacija ir mokymas. Inovacijų plėtra - tai komunikacija arba informacijos sklaida. Kad inovacijų taikymas būtų sėkmingas, pirmiausia turime pasirūpinti proceso populiarinimu, mat inovacijų taikymo bei domėjimosi jomis procesas privalo tapti natūralia veikiamos bendruomenės vartojimo dalimi.

Komunikacijos procesas, populiarinantis inovacijų taikymo praktiką bei naudą, padeda sklisti inovacijoms bei užtikrina proceso plėtrą. Skirtingi inovacijų plėtros tyrimai įvardija dvi pagrindines priežastis, kodėl žmonės ar įmonės pradėjo taikyti inovacijas savo veikloje. Nustatyta, kad inovacijos juos sudomino dėl šių priežasčių:

  • galimybė tiesiogiai stebėti arba dalyvauti inovacijų taikymo procese;
  • gauta tiksli informaciją (rekomendacijos) apie inovacijų taikymo veikloje naudą.

Šios dvi priežastys tiesiogiai susijusios su inovacijų skatinimo veikla. Antroji priežastis yra įgyvendinama komunikacijos proceso metu, tuo tarpu pirmoji reikalauja tam tikrų kompetencijų ir yra realizuojama mokymo veiklų metu komunikuojant su siaura tiksline grupe. Mokymo procesas daug sudėtingesnis ir siauresnis – jis skirtas užtikrinti kokybinius inovacijų plėtros faktorius. Mokymo metu inovacijų taikymas skatinamas atskirame sektoriuje, mokslo srityje ar tiesiog analizuojant konkretų atvejį. Pavyzdžiui, inovacijų taikymas lazerių gamybos srityje bus pasiektas mokymo, o ne informacijos sklaidos principu, kadangi šiam atvejui yra reikalingos specialios kompetencijos, tad bendroji informacijos sklaida neduotų jokio efekto. Vadinasi, norint sėkmingai vykdyti efektyvų inovacijų plėtros procesą, turi būti taikomos abi šios priemonės.

KMTP, siekdamas užtikrinti inovacijų plėtrą Klaipėdos regione, įgyvendina šias veiklas:

Komunikacija

  • garantuoja švietėjiškos informacinės veiklos sklaidą;
  • komunikatyviai populiarina vertingą praktiką;
  • organizuoja tiesioginės komunikacijos veiklą, pvz., „Mokslo mugę“, "Virtualią Jūrinių technologijų parodą".

Mokymas

  • teikia konsultacijas inovacijų taikymo klausimais;
  • regiono verslininkams organizuoja mokymus inovatyvaus verslo valdymo bei inovacijų taikymo temomis;
  • intensyviai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto mokslininkais, kuriamos ir taikomos mokymo programos, susijusios su inovacijų taikymu.

Kad ir kokia būtų stipri organizacija, ji viena negali apimti visos inovacinės veiklos. Todėl Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas kuria aktyvų inovacijų plėtros tinklą, kurio dalimi galite tapti ir Jūs.

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

string(105) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:Projektų "InoTinklas" ir "EŽIS" naujienlaiškiai""

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?