Apie mus :

Naujienos

 

BaltCap kartu su EIF įsteigė 20 mln. eurų rizikos kapitalo fondą, investuosiantį į Lietuvos mažas ir vidutines įmones

2010-04-27

 

BaltCap, pritraukdamas privačius investuotojus, sėkmingai užbaigė rizikos kapitalo fondo, investuosiančio į Lietuvos SVV įmones, steigimą. Šis fondas - viena iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvų Lietuvoje.

Šis rizikos kapitalo fondas yra viena iš svarbių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklų, ko pasėkoje 20 milijonų eurų bus investuota į Lietuvos mikro, mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Fondas investuos iki 10,05 mln. Lt (3 mln. eurų) į veikiančias įmones, pasižyminčias dideliu augimo potencialu. Planuojama, jog iš viso bus investuota į 7-15 MVĮ, kurias atrinks fondą valdanti profesionali BaltCap komanda.69 mln. litų (20 mln. eurų) dydžio Fondui skirta virš 48 mln. litų (14 mln. eurų) iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo. Be to, beveik 21 mln. litų (6 mln. eurų) investuoja žinomi instituciniai investuotojai, tame tarpe SEB Venture Capital, LHV Asset Management, Swedbank Investicijų Valdymas bei DnB NORD Investicijų Valdymas.

Anot Europos investicijų fondo vadovo Richardo Pelly, "tai pirmasis rizikos kapitalo fondas Lietuvoje, įsteigtas panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, remiant Ūkio ministerijai. Pagal šią iniciatyvą bus skatinamos didelį augimo potencialą turinčios Lietuvos įmonės nauju būdu - sukuriama pridėtinė vertė kartu sustiprinant kapitalo bazę ir rinkoje ugdant naują verslo lyderių kartą".

Ūkio ministras Dainius Kreivys pabrėžė, kad pirmą kartą valstybės lėšomis bus skatinamos rizikos kapitalo investicijos į įmones, kas turėtų suaktyvinti rizikos kapitalo rinką Lietuvoje. Be to, tai dar vienas svarbus finansinis instrumentas verslui, kuris orientuotas į inovatyvias, dideliu augimo potencialu pasižyminčias įmones.

"Džiaugiamės perspektyva su Lithuania SME Fund (liet. - Lietuvos SVV fondas) prisidėti prie Lietuvos verslų augimo skatinimo įveikus ūkio nuosmukį. Be to, solidžių privačių investuotojų dalyvavimas šioje unikalioje viešo ir privataus sektorių partnerystėje patvirtina komercinį projekto tvarumą, taip pat tai - stiprus signalas, kad privatūs investuotojai vėl pradeda aktyviai investuoti Lietuvoje" - sakė BaltCap partneris Simonas Gustainis.

Apie JEREMIE JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

EIF yra pasirašęs 8 nacionalines (su Graikija, Rumunija, Slovakija, Latvija, Lietuva, Kipru, Bulgarija ir Malta) bei 3 regionines (Langedok Rusilonu Prancūzijoje, Kampanija ir Sicilija Italijoje) sutartis dėl kontroliuojančiųjų fondų.

Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.

Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą.

Apie EIF EIF pagrindinė misija - gerinti mikro, mažų ir vidutinių įmonių gaunamą finansavimą visoje Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu, EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, plėtrą ir užimtumą. 2009 m. pabaigoje EIF iš viso buvo investavęs virš 3,7 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF, investavęs į daugiau nei 300 fondų visoje Europoje, yra svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje dėl investicijų apimties ir krypčių, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentų. EIF garantijų įsipareigojimai buvo virš 13,6 mlrd. eurų sudaryta beveik 160 sandorių, todėl EIF užima svarbų vaidmenį kaip pagrindinis garantijų už MVĮ paskolas ir mikropaskolas teikėjas Europos lygmeniu.

Apie BaltCap BaltCap yra sukaupęs ženklią investavimo į didelį augimo potencialą turinčias MVĮ patirtį Baltijos šalyse, kuriose dirba BaltCap profesionalų komandos.

Nuo 1995 metų BaltCap valdė 6 rizikos kapitalo fondus, kurių bendra suma viršijo 130 mln. EUR, ir investavo į 39 įmones, be to, 24 įmones jau realizavo. 2007 m. įsteigtas 63 mln. eurų "BaltCap Private Equity Fund" 2007 aktyviai investuoja į vėlesnės plėtros stadijos ir esamų akcijų paketų išpirkimo sandorius Baltijos šalyse.

Be to, pagal JEREMIE iniciatyvą BaltCap siekia pritraukti lėšų į 30 mln. eurų dydžio "BaltCap Latvia Venture Capital Fund", kuris investuos į Latvijos MVĮ (2010 m. sausio mėn. įsteigto fondo dydis po pirmojo uždarymo yra 22 mln. eurų).

MVĮ skirto BaltCap fondo "Baltic SME Fund" statistika rodo, kad nuo BaltCap investavimo fondo įmonių apyvartos iš viso išaugo 275%, o darbuotojų skaičius padidėjo 23%. BaltCap Lietuvos komanda yra sukaupusi rizikos kapitalo investavimo patirties, įskaitant tokias investicijas kaip UAB Daily Service, AB Panevėžio Statybos Trestas, SIA Contact Holding ir kt.

 

Daugiauinformacijos: David Yormesor, EIF Komunikacijos skyrius, tel +352 426 688 346, el. paštas inforbd@eif.org Simonas Gustainis, Partneris, BaltCap, tel. +370 687 59333, el. paštas simonas.gustainis@baltcap.com Silvestras Tamutis, Investicijų valdytojas, BaltCap, tel. +370 687 89366, el. paštas silvestras.tamutis@baltcap.com

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?