Apie mus :

Naujienos

 

Bankų atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti dalyvauja 8 bankai

2009-06-22

2009-06-22 11 val., pasibaigus bankų pasiūlymų dėl priemonės „Atviras kreditų fondas" (toliau - AKF) įgyvendinimo pateikimo terminui, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) patalpose buvo atplėšti vokai su pateiktais bankų pasiūlymais. Iš viso konkurse, kurį paskelbė INVEGA, dalyvavo 8 bankai: AB Šiaulių bankas, AB SEB bankas, AB „Swedbank", AB bankas „Finasta", AB Ūkio bankas, UAB Medicinos bankas, AB DnB NORD bankas ir AB „Parex" bankas. Su bankais, kurie atitiks kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus, bus pasirašytos atviros kredito linijos sutartys.

AKF tikslas - sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipsis į INVEGĄ dėl AKF lėšų skyrimo labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau - MVĮ) finansuoti. Tai antroji smulkiajam ir vidutiniam verslui siūloma INVEGOS fondo valdoma finansų inžinerijos priemonė.

Iš viso AKF numatoma skirti 100 mln. Lt iš ES struktūrinių fondų. Kreditai MVĮ iš AKF lėšų galės būti teikiami tik litais investicijoms finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti. Iš AKF vienam kreditui bus skirta iki 1 500 000 litų. Ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos galės būti finansuojama AKF lėšomis, o likusi suma (ne mažiau kaip 25 proc.) - bankų nuosavomis lėšomis. Per 12 mėnesių laikotarpį vienai MVĮ galės būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai. Kreditai MVĮ bus teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

AKF lėšos bankams skolinamos bankų suteiktų kreditų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2015-12-31. Už paskolintas AKF lėšas bankai INVEGOS fondui mokės 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc. palūkanas. Maksimali banko marža už suteikiamą kreditą - 3 proc.

Šia priemone bus įgyvendinama JEREMIE iniciatyva. JEREMIE - tai bendra Europos Komisijos (Regioninės politikos generalinio direktorato) Europos investicijų banko (EIB) ir Europos investicijų fondo (EIF) iniciatyva, kuria siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę, pasinaudojant joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos dalimi 2007-2013 m. laikotarpiu, pagerinti finansavimo prieinamumą MVĮ, įkuriant atsinaujinančius kontroliuojančiuosius fondus. Kontroliuojančiojo fondo paskirtis - pagerinti finansavimo prieinamumą MVĮ naudojant įvairių finansinių priemonių (produktų) rinkinį. Šiuo metu JEREMIE iniciatyva yra įgyvendinama per du kontroliuojančiuosius fondus: JEREMIE fondą ir INVEGOS fondą.

Šaltinis: www.invega.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?