Apie mus :

Naujienos

 

INVEGA laikinai teiks specialiąsias garantijas dėl eksporto kredito draudimo

2009-09-30

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) galės laikinai teikti specialiąsias garantijas draudėjams dėl dalies pirkėjo skolos apmokėjimo eksporto kredito draudimo atvejais, pirkėjui neatsiskaičius su draudėju sutartyje nustatytais terminais. Tokį sprendimą šiandien priėmė Vyriausybė, pritardama Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo teikimo taisyklėms.

Pastaruoju metu tiek ES, tiek NVS šalyse padidėjus neatsiskaitymui už prekes, rizika verčia privačius draudikus mažinti draudimo limitus. Tam, kad verslas neprarastų turimų rinkų, valstybė siekia su privačiais draudikais pasidalyti riziką, tokiu būdu išlaikant ir padidinant eksporto apimtis. Valstybė pagal nustatytų limitų ribas prisiimtų dalinę riziką garantuodama draudimo bendrovėms gautinas sumas už prekių eksportą į tas šalis, kur stambiausi draudikai yra sumažinę draudimo limitus, ir todėl ribojamos potencialios eksporto apimtys.

Specialiosios INVEGA garantijos dėl eksporto kredito draudimo bus teikiamos draudėjams, sudariusiems kredito draudimo sutartį su draudimo įmone, turinčia investicinį kredito reitingą ir sudariusią administravimo sutartį su INVEGA, kai draudžiama neparduotina ar laikinai neparduotina rizika. Be to, draudėjas turės prisiimti ne mažiau kaip 20 proc. pirkėjo skolos rizikos.

INVEGA garantijas dėl eksporto kredito draudimo bus galima teikti tik po to, kai Europos Komisija pritars notifikuotai Lietuvos valstybės pagalbos schemai dėl trumpalaikio eksporto kredito draudimo.

INVEGA garantijos bus teikiamos iki 2010 m. gruodžio 31 d., garantijos dydis priklausys nuo sumažinto pirkėjo kredito limito, t. y. draudimo įmonei sumažinus pirminį pirkėjo limitą 50 proc. arba mažiau, INVEGA garantija bus ne didesnė kaip pirminio pirkėjo kredito limito ir sumažinto pirkėjo kredito limito skirtumas. Jeigu pirminis pirkėjo kredito limitas bus sumažintas daugiau kaip 50 proc., INVEGA garantija bus ne didesnė nei sumažintas pirkėjo kredito limitas.

Bendra vienam draudėjui suteiktų tuo pačiu metu galiojančių INVEGA garantijų suma negalės viršyti 5 mln. Lt.

INVEGOS garantijos dėl eksporto kredito draudimo - tai dar viena priemonė, numatyta Ūkio ministerijos parengtame Ekonomikos skatinimo plane.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?