Apie mus :

Naujienos

 

INVEGA paslaugos

2009-07-01

INVEGA teikiamos paslaugos

LR Vyriausybės 2001-11-29 įsteigta garantijų institucija INVEGA teikia garantijas kredito įstaigoms už mikrokreditus, naujoms įmonėms už paskolas verslui pradėti bei įmonėms už paskolas verslo plėtrai.Paskolos gavėjas yra labai maža, mažair vidutinė įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, taip pat fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą).

Jei paskolos gavėjas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 5 mln. Lt. Jei yra gautos kelios garantijos, tokiu atveju sumuojami garantijų likučiai ir jų maksimali suma neturi viršyti 5 mln. Lt.

Jei SVV subjektas veikia trumpiau nei 3 metus, garantijos suma negali būti didesnė kaip 2 mln. Lt. jei toks verslo subjektas turi kelias garantijas, jų likučių maksimali suma neturi viršyti 2 mln. Lt.

INVEGA garantuoja pirmos paskolos daliesgrąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos.

Už suteiktą garantiją SVV subjektas turi sumokėti vienkartinį tik 1 ar 1,5 proc. garantijos atlyginimą nuo garantijos sumos, likusią INVEGA garantijos atlyginimo dalįpaskolos gavėjuikompensuoja valstybė.

INVEGA administruoja vieną iš valstybės pagalbos formų - dalinį palūkanų kompensavimą. SVV subjektams, kurie pasinaudojo INVEGA garantijomis, kompensuojama iki 50 proc. bankams sumokėtų palūkanų.

Taip pat INVEGA administruoja mikrokreditų teikimą. Šios priemonės valdytoja - Ūkio ministerija. Labai mažos paskolos (paskolos iki 25 tūkst. eurų labai mažoms įmonėms) - tai dar viena labai plačiai Europos Sąjungos šalyse narėse taikoma smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių paramos finansinės inžinerijos priemonė. Jos esmė ta, kad paramai skirtos lėšos ne išdalijamos negrįžtamai, o suteikiamos paskolų, garantijų ar rizikos kapitalo investicijų forma. Įmonėms sėkmingai įgyvendinus planuotus projektus, lėšos sugrąžinamos į programą ar administratoriui ir gali būti suteikiamos naujiems kitų įmonių projektams finansuoti.

Plačiau...

Šaltinis: www.invega.lt

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?