Apie mus :

Naujienos

 

Krašto apsaugos reikmėms siūloma kurti vieningą karo mokslo ir technikos biblioteką

2015-11-09

Lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos pateiktam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo siūloma sukurti vieningą krašto apsaugos sistemos biblioteką, kurioje būtų kaupiama informacija karo mokslo, nacionalinio saugumo ir gynybos temomis ir taip pat krašto apsaugai svarbiomis mokslo ir technologijų temomis.

Šiuo tikslu siūloma sujungti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Lietuvos technikos bibliotekas, pastarosios valdytojo teises ir pareigas perduodant Krašto apsaugos ministerijai.

Šiuo metu Karo akademijos biblioteka yra vienintelė biblioteka, kurioje kaupiama specializuota su karyba ir gynybos politika susijusi informacija. Tačiau ši biblioteka nebeatitinka naujojo amžiaus akademinės bibliotekos reikalavimų. Tuo tarpu Technikos bibliotekoje taip pat kaupiama krašto apsaugai aktuali mokslinė techninė informacija.

Sujungus Lietuvos karo akademijos ir Technikos bibliotekų fondus, būtų sukurta vieninga specializuota biblioteka, kurioje būtų kaupiami Lietuvos ir užsienio saugumo gynybos ir pilietinio ugdymo, fizinių mokslų, technikos informacijos ištekliai ir būtų teikiamos tradicinės ir virtualios bibliotekos paslaugos visuomenei.

Studijų ir informacinės aplinkos, kurioje kaupiama informacija, gerinimas sudarytų sąlygas efektyviau panaudoti nacionalinį mokslo potencialą krašto apsaugos reikmėms.

Teikiamam nutarimo projektui įgyvendinti papildomų lėšų neprašoma. Bibliotekų sujungimas ne tik sukurtų modernias sąlygas informacijos ištekliams kaupti ir naudoti, bet ir leistų racionaliau panaudoti valstybės biudžeto lėšas, skiriamas mokslui ir švietimui.

Šiuo metu Lietuvos techninės bibliotekos savininko teises priklauso Valstybinis patentų biurui. Lietuvos technikos biblioteka yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, formuojanti specializuotos mokslinės techninės informacijos fondą.

Šaltinis: www.kam.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?