Apie mus :

Naujienos

 

Kviečiame išradėjus ir dizaino kūrėjus pasinaudoti parama ir apsaugoti intelektinę nuosavybę

2014-06-11

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškas jau galima teikti iki š. m. spalio 15 d.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškas jau galima teikti iki š. m. spalio 15 d.

„Intelektinės nuosavybės teisių apsauga tampa svarbi tiek verslui, tiek mokslo institucijoms, ji padeda verslo atstovams ir kūrėjams komercinti idėjas ir apsisaugoti nuo nesąžiningos ir neteisėtos konkurencijos. Be to, tai lemia ir mūsų šalies inovatyvumo augimą, kuris per penkerius metus augo vidutiniškai apie 3 procentus. Tęsdama tradiciją, Ūkio ministerija kasmet sudaro palankias sąlygas gauti paramą išradimams patentuoti ir dizainui registruoti. Šiemet papildomai bus remiami subjektai, siekiantys iš anksto įvertinti savo sukurtų išradimų technikos lygį. 2014 m. numatytos skirti paramos suma siekia daugiau nei 1,3 mln. litų", - teigia ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Pastebima, kad Lietuvos įmonės ir mokslo institucijos vis labiau rūpinasi išradimų apsauga. Praėjusiais metais Lietuvos pareiškėjai pateikė dukart daugiau Europos patento paraiškų (74) nei prieš trejus metus - 2011 m. pateiktos 32 paraiškos.

„Intelektinės nuosavybės teisių apsauga tarptautiniu mastu tampa neatsiejama inovatyvaus verslo dalimi. Šios tendencijos rodo, kad investuojama į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijų kūrimą, rūpinamasi naujų produktų ar technologijų apsauga. Šie žingsniai prisideda prie verslo konkurencinio pranašumo didinimo ir skatina ekonomikos augimą ilgalaikėje perspektyvoje", - pabrėžia ūkio viceministras.

Per trejus metus pagal Ūkio ministerijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skatinimo priemonę buvo paremti 162 projektai, iš kurių trys ketvirtadaliai yra susiję su išradimų patentavimu. Daugumą projektų įgyvendina įmonės, ketinančios plėsti savo veiklą į užsienio rinkas. Dažniausiai patentuojami išradimai, sukurti biochemijos, lazerių ir optikos, žemės ūkio srityse.

Pagal šį paskelbtą kvietimą bus apmokamos tiek Europos patento arba patento, išduoto pagal tarptautinę patento paraišką, gavimo išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 2011 m., tiek išlaidos, susijusios su Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu. Tinkamiems pareiškėjams - įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms - padengiama iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų.

Bendradarbiaujant su Europos patentų tarnyba ir Valstybiniu patentų biuru šiemet kvietime įvesta naujovė - galimybė gauti paramą patento paraiškų paieškai Europos patentų tarnyboje, t. y. Europos patentų tarnyba atliks išankstinę išradimų technikos lygio paiešką. Tokia paieška leis patento paraišką padavusiam subjektui gauti informaciją dėl išradimo patentabilumo ir spręsti dėl tolesnio patentavimo veiksmų ar išradimo komercinimo. Siekiant paskatinti mažas ir vidutines įmones bei mokslo ir studijų institucijas naudotis šia Europos patentų tarnybos teikiama paslauga, numatoma joms apmokėti iki 95 proc. paieškos mokesčio. Be to, prašymai gauti paramą Europos patentų tarnybos atliekamai paieškai bus priimami nuolat.

Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu paraiškas ir prašymus gauti paramą Europos patentų tarnybos atliekamai paieškai priima Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS IR REIKALINGI DOKUMENTAI

Šaltinis: www.mita.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?