Apie mus :

Naujienos

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą

2012-09-20

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau - Agentūra) kviečia teikti paraiškas pagal Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Agentūros direktoriaus 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2V-63 (toliau - Aprašas) (nuoroda, kurioje rasite Aprašą - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426687&p_query=&p_tr2=2).

Pagal Aprašą teikiama de minimis pagalba (toliau - parama) pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti.

Paramos dydis - iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų.

Didžiausias galimas paramos, teikiamos vienam išradimui patentuoti arba dizainui registruoti, dydis - 100 000 Lt.

Visą informaciją apie paramą ir jos teikimo sąlygas rasite čia

http://www.mita.lt/lt/inovacijos/pramonine-nuosavybe/kvietimai/

Dėl papildomos informacijos galite pasiteirauti:

Ričardas Valančiauskas

MITA vyr. specialistas

(8 5) 212 7434, el. paštas ricardas.valanciauskas@mita.lt.

arba

Laurynas Ladieta

Teisininkas

Tel. 8645 69244

 

 

 

 

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?