Apie mus :

Naujienos

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse"

2009-08-28

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama - ŽIPVP) 3 prioriteto priemonę VP1-3.2-ŠMM-01-K „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse" (toliau vadinama - priemonė).

Priemonės tikslas: didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių žinioms ir mokslui imliose įmonėse.

Priemonės remiama veikla, kuriai finansuoti skelbiamas kvietimas: mokslininkų ir kitų tyrėjų, MTEP techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimas labai mažose, mažose ir vidutinėse žinioms ir mokslui imliose įmonėse (įskaitant privataus juridinio asmens statusą turinčius mokslinių tyrimų institutus).

Galimi pareiškėjai bei partneriai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: galimi pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą priskiriami labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės kategorijai, o partneriai - privatūs juridiniai asmenys, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą priskiriami labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės kategorijai ir/arba mokslo ir studijų institucijos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.esparama.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užantspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  • įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatytos pašto kurjerio;
  • atsiųstos paštu registruotu laišku.

Galutinė paraiškų pateikimo data - 2009 m. spalio 30 d. 16.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009 m. spalio 30 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 264 6243 (Danguolė Ona Mikšiūnienė);
(8 ~ 5) 241 3163 (Kristina Čeponytė - konsultacijos finansiniais klausimais)
Faks. Nr.: (8 ~ 5) 260 8281;
El. p.: jurgita.jurkyniene@esf.lt; danguole.miksiuniene@esf.lt

Šaltinis: www.esparama.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?