Apie mus :

Naujienos

 

Kvietimas teikti paraiškas šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui skatinti pagal priemonę "Procesas LT"

2009-02-11

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas: Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą

Priemonė: Procesas LT

Remiamos veiklos sritys: Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su įmonių išorinėmis konsultavimo paslaugomis, kurių reikia šiuolaikiškiems vadybos metodams ar valdymo sistemoms, išskyrus personalo valdymo sistemas, toje įmonėje diegti. Nefinansuojamos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Galimi pareiškėjai: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie mažos ir vidutinės įmonės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus, atitinkantis visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma: 33,33 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2009 m. kovo 3 dienos 16 val.Siunčiant registruotu paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009 m. kovo 3 diena.

Kur galima gauti informaciją: Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687403, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

 

Daugiau informacijos www.lvpa.lt , www.esparama.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?