Apie mus :

Naujienos

 

Kvietimas teikti siūlymus dėl Sumanios specializacijos prioritetų

2013-09-12

Siekiant geriausiai pritaikyti išteklius Lietuvos konkurenciniam pranašumui formuoti reikia identifikuoti stipriąsias Lietuvos ūkio ir mokslo sritis ir pasirūpinti jų skatinimu bei skirti joms didžiausią dėmesį. Taip užtikrinsime efektyvų 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos lėšų paskirstymą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei inovacijoms. Todėl kviečiame verslo visuomenę aktyviai dalyvauti, teikiant siūlymus dėl galimų sumanios specializacijos prioritetų, atitinkančių ūkio sektorių potencialą, skatinančių naujų tarptautinėse rinkose konkurencingų produktų kūrimą ir diegimą, kuriems igyvendinti bus pasitelktos 2014-2020 metams skirtos ES struktūrinės paramos lėšos.

Ūkio ministerijos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoto sumanios specializacijos nustatymo proceso rezultatas yra šešios prioritetinės sumanios specializacijos kryptys: energetika ir tvari aplinka, sveikata, sveikatos technologijos ir biofarmacija; maisto technologijos ir agroinovacijos; nauji procesai, medžiagos ir technologijos gamybai; transportas, logistika ir e-sistemos; iįrauki ir besimokanti visuomenė. Joms pritarta 2013 m. birželio 26 d. Ministro pirmininko vadovaujamoje Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje, įvertinus verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovų nuomonę. Šių krypcių pagrindą sudaro atliktos analizės bei ekspertų diskusijų metu identifikuotos Lietuvos ūkio ir mokslo stiprybės bei potencialas geriausiai atspindintis nacionalinius ir tarptautinius iššūkius.

„Rengiant Lietuvos sumanios specializacijos strategiją, tarptautinė nepriklausoma ekspertų grupė apibrėžė Lietuvai siūlomas prioritetines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų kryptis, tačiau darbas dar nėra iki galo atliktas. Raginu Lietuvos verslą aktyviau įsitraukti į sumanios specializacijos procesą. Nustatant prioritetus būtina įtraukti visas suinteresuotąsias privataus ir viešojo sektorių šalis, sprendimus dėl prioritetų pagrįsti tvirtais įrodymais ir žiniomis", - sakė ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Siekiant detalizuoti kiekvieną iš prioritetinių sumanios specializacijos krypčių, bus nustatomi konkretūs prioritetai. Pavyzdžiui, tai galėtų būti nauja technologija (ar egzistuojančių sprendimų pritaikymas naujoje srityje), t.y. mokslinių tyrimų arba eksperimentinės plėtros metu gautų žinių komercializavimas, siekiant prisidėti prie socialinių, technologinių ar kitų iššūkių sprendimo.

Norime pabrežti, jog verslo visuomenės indėlis yra ypatingai svarbus ir laukiamas šio sumanios specializacijos vystymo etapo metu. Tik remiantis bendradarbiavimu grįsta komunikacija galime būti tikri, jog identifikuoti prioritetai bus išgryninti tiek, jog atitiks ne tik mokslo, tačiau ir verslo visuomenės lūkesčius inovacijų bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

Kviečiame Lietuvos verslą aktyviai prisijungti prie sumanios specializacijos prioritetų identifikavimo proceso ir dalyvauti konsultacijoje teikiant savo siūlymus ir užpildant anketą. Jūsų nuomonė yra ypatingai svarbi tolimesniuose sumanios specializacijos raidos etapuose, taigi tikimės, jog Jūsų pasiūlymai padės atsakyti į klausimą, kokia kryptimi Lietuva toliau turėtų eiti, geriausiai išnaudodama visas mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros bei tobulinimo galimybes.

Anketą dėl sumanios specializacijos prioritetų galima rasti Mokslo ir studijų stebėsenos centro (MOSTA) tinklalapyje, adresu: http://rsvis.emokykla.lt/limesurvey/index.php?sid=69318&lang=lt

Daugiau informacijos apie sumanios specializacijos prioritetų identifikavimo procesą galima rasti MOSTA tinklalapyje, adresu: http://www.mosta.lt/lt/sumani-specializacija/apklausa

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?