Apie mus :

Naujienos

 

LitCapital pasirašė sutartį su Europos investiciniu fondu, tuo baigdamas naujo rizikos kapitalo fondo kūrimą Lietuvoje įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą

2010-06-02

 

LitCapital sėkmingai pritraukė privatų kapitalą rizikos kapitalo fondui, investuosiančiam iki 20 mln. eurų į mažas ir vidutines Lietuvos įmones, įsteigti. Tai trečiasis ir paskutinis rizikos kapitalo instrumentas, kurį įgyvendina Europos investicinis fondas (EIF), vykdydamas JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą Lietuvoje.

Šis rizikos kapitalo fondas (Fondas) yra viena iš svarbių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklų, ko pasėkoje per keletą ateinančių metų iki 20 milijonų eurų bus investuota į labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones (MVĮ). LitCapital investuos į dideliu augimo potencialu pasižyminčias įmones ankstyvosiose jų augimo stadijose (parengiamojoje, ankstyvojoje ir plėtros stadijose).

20 mln. eurų dydžio Fondą sudarys 14 mln. eurų iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo ir 6 mln. eurų investuos instituciniai ir privatūs investuotojai.

Pasak Europos investicinio fondo vadovo Richardo Pelly, "Per JEREMIE kontroliuojantįjį fondą Lietuvos Vyriausybė išmintingai sukūrė platformą, kuri paskatins rizikos kapitalo pramonės augimą Lietuvoje. EIF džiaugiasi galėdamas prie to prisidėti per savo valdomą Kontroliuojantįjį fondą, kuris atneš ilgalaikę naudą visam MVĮ sektoriui."

Fondas investuos iki 10,4 mln. litų (3 mln. eurų) į vieną MVĮ, siekdamas sukurti diversifikuotą portfelį iš didelį augimo potencialą turinčių MVĮ, kurias atrinks profesionali LitCapital valdytojų komanda. "LitCapital rizikos kapitalo fondas pradės investuoti tinkamu laiku - kai Lietuvos MVĮ ir visai ekonomikai labiausiai reikia kapitalo. Artimiausiu metu mes tikimės labai sėkmingai investuoti į dideliu augimo potencialu pasižyminčias Lietuvos įmones. Investavimo galimybės yra labai geros ir mes atkakliai dirbsime ties jomis. Taip pat tai yra labai svarbus Lietuvos rizikos kapitalo pramonės plėtros etapas." - sakė Šarūnas Šiugžda, LitCapital įkūrėjas ir valdantysis partneris bei Lietuvos Rizikos kapitalo asociacijos pirmininkas.

Pasak ūkio ministro patarėjo Daumanto Lapinsko, „Valstybės lėšomis toliau skatinamos rizikos kapitalo investicijos į įmones, o tai teigiamai veikia kapitalo rinkos plėtrą Lietuvoje. Jau pastebime padidėjusį aktyvumą tarp rizikos kapitalo rinkos dalyvių, kurį sukėlė pirmųjų valstybės remiamų fondų veikla, ir tikimės kad šis procesas įsibėgės ir tęsis. Rizikos kapitalas yra svarbus finansinis instrumentas verslui, kuris orientuotas į inovatyvias, dideliu augimo potencialu pasižyminčias įmones."

Apie JEREMIE

JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti galimybes įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE sudaro sąlygas ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau MVĮ gali pasinaudoti ES lėšomis.

EIF yra pasirašęs 8 nacionalines (su Graikija, Rumunija, Slovakija, Latvija, Lietuva, Kipru, Bulgarija ir Malta) bei 3 regionines (Langedok Rusilonu Prancūzijoje, Kampanija ir Sicilija Italijoje) sutartis dėl kontroliuojančiųjų fondų.

Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.

Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą.

Apie EIF

EIF pagrindinė misija - gerinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gaunamą finansavimą visoje Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu, EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, plėtrą ir užimtumą. 2009 m. pabaigoje EIF iš viso buvo investavęs virš 3,7 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF, investavęs į daugiau nei 300 fondų visoje Europoje, yra svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje dėl investicijų apimties ir krypčių, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentų. EIF garantijų įsipareigojimai buvo virš 13,6 mlrd. eurų sudaryta beveik 160 sandorių, todėl EIF užima svarbų vaidmenį kaip pagrindinis garantijų už MVĮ paskolas ir labai mažas paskolas teikėjas Europos lygmeniu.

Apie LitCapital

LitCapital įkūrėjai ir komandos nariai turi ilgametę akcinio kapitalo ir rizikos kapitalo investavimo Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse patirtį. Ankstesnės investicijos apima Sonex (šiuo metu ATEA), Bauhof, Sportland, TD Baltic ir pan. Tarp fondo investuotojų yra ir tokie žymūs vietiniai ir regioniniai instituciniai investuotojai, kaip HNWI. LitCapital planuoja investuoti į 8-12 Lietuvos MVĮ, turinčių rimtą verslo koncepciją ir ryžtingą vadovų komandą.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?