Apie mus :

Naujienos

 

MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) kviečia teikti paraiškas (MTEP rezultatų komercinimo ir "spin-off" įmonių kūrimosi skatinimui)

2012-04-23

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau - Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų idėjų konkursui pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programą.

Paraiškų (projektų idėjų) teikėjai - mokslininkai, tyrėjai ar studentai (arba jų grupė) kartu su valstybinėmis mokslo ir studijų institucijomis.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas), patvirtintame Agentūros direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-47 (Žin., 2012, Nr 45-2209). Aprašas ir kita svarbi informacija yra skelbiama Agentūros tinklalapyje adresu: http://www.mita.lt.

Projektų atranka konkursiniam finansavimui organizuojama dviem etapais:

  • Pirmajame etape atrenkamos projektų idėjos.
  • Antrojo etapo metu skiriamas finansavimas atrinktų idėjų projektams pareiškėjui įsteigus įmonę, skirtą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui įgyvendinti. Įmonės steigėjais gali būti mokslininkas, tyrėjas ar studentas (arba jų grupė) kartu su valstybine mokslo ir studijų institucija arba tik mokslininkas, tyrėjas ar studentas (arba jų grupė).

Projektų idėjų uždaviniai turi atitikti Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programoje apibrėžtus uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones.

Didžiausia Agentūros skiriama vienam projektui lėšų suma yra 70 tūkst. Lt. Projekto trukmė - iki 12 mėn.

Projektų idėjų įgyvendinimo rodikliai - rinkai pateikti inovatyvūs produktai, technologijos ar paslaugos.

Projektų idėjų paraiškos su priedais (originalas ir elektroninė versija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną) turi būti pristatyti Agentūrai vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai arba pašto kurjerio;
  • atsiųsti registruotu laišku.
  • Paraiškos pateikiamos iki 2012 m. gegužės 11 d. 10.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. gegužės 11 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra,

 A. Goštauto g. 12 - 219,

 LT-01108 Vilnius

Informaciją teikia: Leonidas Jelenskis, tel. 8 5 2644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Daugiau informacijos rasite adresu:

http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-rezultatu-komercinimas/

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?