Apie mus :

Naujienos

 

Moksliniams tyrimams skatinti - beveik pusė milijardo litų

2009-08-26

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra šiandien paskelbė kvietimus teikti paraiškas pagal 3 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) priemones: „Idėja LT", „Intelektas LT" ir „Intelektas LT+". Pagal šiuos kvietimus planuojama skirti 414,6 mln. Lt iš 2007 - 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Priemonių „Idėja LT", „Intelektas LT" ir „Intelektas LT+" tikslas - padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje ir stiprinti privačią MTTP bazę.

„Tikimės, jog pagal šias priemones skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama padės įmonėms net sunkmečiu plėtoti savo veiklą ir kurti naujus, inovatyvius, aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus bei paslaugas, kurios jau artimiausioje ateityje galėtų sėkmingai konkuruoti greitai besikeičiančioje šalies ir užsienio rinkose", - sako Ūkio ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus vedėja Danguolė Saldžiūnienė.

Pasak D. Saldžiūnienės, remiamų veiklų spektras yra pakankamai platus - nuo pradinių investicijų iki eksperimentinių tyrimų ir įmonės infrastruktūros plėtros, taigi kiekviena įmonė gali pasirinkti labiausiai jos poreikius atitinkančią priemonę ar net kelias priemones ir teikti paraiškas.

Priemonės „Idėja LT" lėšomis bus finansuojamas labai mažų, mažų, vidutinių įmonių planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų atlikimas, siekiant padėti šioms įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti tolesnius MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką. Šiuo kvietimu priemonei planuojama skirti 29,5 mln. Lt.

Priemonės „Intelektas LT" kvietimu numatoma skirti 97 mln. Lt. Šiomis lėšomis bus finansuojami inovatyviems produktams (gaminiams, paslaugoms) ir procesams sukurti skirti moksliniai tyrimai (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai).

Priemonės „Intelektas LT+" kvietimo lėšomis (288,1 mln. Lt) bus finansuojamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų ar testavimo įranga ir pan.). Sukurta ar išplėtota MTTP bazė sudarys ilgalaikes prielaidas tolesnei MTTP veiklai vykdyti įmonėse, o tai savo ruožtu leis įmonėms ir pasibaigus projektams dar ne vienerius metus toliau kurti vis naujesnius, tobulesnius produktus.

Paraiškas paramai gauti gali teikti privatūs juridiniai asmenys tęstiniu paraiškų teikimo būdu, kurio galutinis terminas yra data, kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršys kvietime nurodytą sumą arba ne vėliau kaip 2012 m. sausio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Paraiškos ir dokumentai priimami LVPA regioniniuose skyriuose.

Daugiau informacijos apie paskelbtus kvietimus galite rasti www.ukmin.lt, www.esparama.lt ir www.lvpa.lt tinklalapiuose.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?