Apie mus :

Naujienos

 

MTEP paslaugų teikėjų ir inžinerinės pramonės įmonių duomenų bazė

2014-07-30

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra" kviečia jus prisidėti prie iniciatyvos - informacijos apie MTEP institucijas teikimo įmonėms duomenų bazės (DB) pagalba.

KODĖL tai darome

Asociacija LINPRA jau keletą metų pateikia daugiau nei 400 Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių ir MTEP institucijų duomenis specializuotame internetiniame (www.linpra.lt), CD ir spausdintame kataloguose, kurie sėkmingai viešinami verslo parodose, Lietuvos bei tarptautiniuose renginiuose.

Susitikimuose su asociacijos nariais esame skatinami patobulinti priemonę greitesniam informacijos apsikeitimui ir paskatinti bendradarbiavimo tinklo sukūrimą. Prasidedant 2014-2020 metų ES finansavimo periodui, tenkindami Jūsų poreikį tikslinei informacijai apie Lietuvos inžinerinės pramonės įmones ir MTEP paslaugų teikėjus, sukūrėme kokybiškai naują duomenų bazės versiją (www.vipkc.lt/db). Tokios DB sėkmingam funkcionavimui REIKALINGI atnaujinti ir papildyti išsamūs DUOMENYS apie jūsų organizaciją.

Buvimo naujojoje DB PRIVALUMAI JUMS

 • ĮMONĖS gaus klasifikuotą, nešališką informaciją apie JUS iš asociacijos;
 • Tarptautiniai projektų PARTNERIAI pamatys JUSŲ potencialias galimybes;
 • Jūsų partneriams informacija DB pateikta PASAULYJE įprasta metodika: pagal veiklas, mokslo kryptis ir MTEP kompetencijų sritis, verslui suprantama kalba;
 • Partnerius DB surasite pagal JŪSŲ kompetencijų pritaikymo sritis ir technologijas;
 • Siekiame DB integruoti į BALTIC SEA REGION inžinerinės pramonės verslo ir mokslo duomenų bazę;
 • Viešinimą Lietuvoje ir užsienyje vykdysime pasitelkiant TARPTAUTINIUS asocijuotus partnerius.

Kokia INFORMACIJA pateikiama DB

 • Inžinerinės PRAMONĖS įmonių ir MTEP paslaugų institucijų KONTAKTAI ir bendrieji duomenys;
 • Informacija apie įmonių ir MTEP institucijų VEIKLĄ ir struktūrą;
 • TECHNOLOGIJŲ IR MTEP KOMPETENCIJŲ unifikuotas pristatymas;
 • PASLAUGŲ ir PRODUKTŲ pristatymas.

Kokios DB NAUJOVĖS sukurtos

 • Atnaujinti bei sukurti nauji KLASIFIKATORIAI: technologijų, ekonominės veiklos rūšių, mokslo krypčių ir MTEP paslaugų;
 • Naujas DIZAINAS ir IT sprendimai, pritaikymas mobilioms WEB naršymo priemonėms;
 • Patogesnė DETALIOS paieškos funkcija;
 • Integruotos dviejų KALBŲ lygiavertės versijos: lietuviška ir angliška;
 • AKTYVIOS NUORODOS tekstuose ieškant analogiškų technologijų ar paslaugų;
 • DB struktūra ir turinys atsižvelgia į informaciją, kuri pateikiama kitose kuriamose E-SISTEMOSE.

Ko mes PRAŠOME iš JŪSŲ

 • Kviečiame APSILANKYTI naujojoje DB (www.vipkc.lt/db);
 • Atsisiųsti ir UŽPILDYTI atitinkamą duomenų formą, pateikiant informaciją apie jūsų organizacijos veiklą, technologijas, produktus, paslaugas ir kompetencijas;
 • Kuo skubiau PATEIKTI anketą el. paštu db@linpra.lt;
 • PERDUOTI šią informaciją kitiems jūsų MTEP partneriams ar padaliniams, tokiu būdu išplečiant DB informacinę bazę.

Gautus duomenis PANAUDOSIME

 • Viešinti JŪSŲ pasiekimus ir galimybes;
 • Papildyti ir ATNAUJINTI informaciją duomenų bazėje;
 • SUSISTEMINTI Lietuvos inžinerinės pramonės ir MTEP institucijų kompetencijų pajėgumus;
 • EKSPORTO paskatinimui ir naujų verslo galimybių paieškai; PARTNERYSTĖS tarp VERSLO įmonių ir MTEP institucijų padidinimui;
 • Verslo APLINKOS pagerinimui ir atsakingų ministerijų INFORMAVIMUI apie sektoriaus įmonių būklę ir potencialą.

Šaltinis: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra"

Kontaktinis asmuo: projektų vadovas dr. Kęstutis Maknys, tel.: +370 618 59002, el.p.: db@linpra.lt

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?