Apie mus :

Naujienos

 

Naujas kvietimas elektroninio verslo diegimui

2011-08-11

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 - 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT" kvietimą Nr. 03.

Pagal priemonę „E-verslas LT" bus finansuojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Atkreipiame dėmesį, kad elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas.

Priemonės „E-verslas LT" trečiajam kvietimui skirta 15,3 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų. Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3-47), nuostatomis.

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijos, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų, atitinkantys priemonės „E-verslas LT" sąlygas ir reikalavimus. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Lt.

Paraiškas galima teikti iki 2011 m. spalio 10 d.

Paraiška turi būti atsiųsta paštu arba asmeniška pristatyta į viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūrą adresu Savanorių pr. 28 , LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 10 d. 24:00 val.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 268 7411, 268 7448, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt .

Šaltinis: www.lvpa.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?