Apie mus :

Naujienos

 

Nedidelės įmonės jau gali gauti paramą inovaciniais čekiais

2010-06-28

Nuo š. m. liepos 1 d. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios diegti inovacijas, jau galės teikti paraiškas gauti inovacinį čekį. Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakymu patvirtino priemonės „Inovaciniai čekiai" schemos taikymo tvarkos aprašą, pagal kurį galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA), norint gauti inovacinį čekį.
Inovaciniai čekiai skirti paskatinti verslą naudotis mokslo sprendimais, t. y. kurti naujus rinkoje paklausą turinčius produktus, technologijas ir paslaugas. Taip sustiprės mokslo ir verslo ryšys, moksliniai tyrimai atitiks verslo poreikius.
Patvirtinti dviejų rūšių inovaciniai čekiai - 10 tūkst. Lt ir 20 tūkst. Lt vertės. Pirmieji bus finansuojami 100 proc., o antrieji - 75 proc. Viena įmonė per metus galės gauti vieną čekį.
Pasak ūkio viceministro Mindaugo Petrausko, paramos teikimo inovaciniais čekiais būdas sėkmingai taikomas daugelyje Europos šalių. „Tikimės, kad pirmą kartą Lietuvoje inovaciniais čekiais teikiama parama paskatins įmones naudotis naujausiais mokslo tyrimais, o mokslo įstaigas jungtis su verslu ir savo tyrimus komercializuoti. Dėl greitai gaunamos paramos inovaciniai čekiai turėtų prigyti ir Lietuvoje", - sakė ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.
Per inovacinius čekius teikiama parama bus skiriama technologinę plėtrą skatinantiems moksliniams tyrimams, techninėms galimybių studijoms ir su pramoninės nuosavybės dokumentų rengimu susijusioms paslaugoms įsigyti.
Inovacinį čekį norinti gauti įmonė turi kreiptis į MITA elektroniniu paštu arba paštu ir pateikti trumpą - iki 1 puslapio - numatomų vykdyti veiklų aprašymą bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją. Jeigu paraiška teikiama elektroniniu paštu, paraiškos originalas MITA turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Negavusi paraiškos originalo MITA turi teisę nutraukti paraiškos vertinimą.
MITA per mėnesį pateiks atsakymą įmonei apie tai, ar parama bus teikiama. Gavusi teigiamą atsakymą įmonė turės parengti glaustą techninę specifikaciją ir kreiptis į sudarytame paslaugų teikėjų sąraše esančią mokslo ir studijų instituciją. Ministro įsakymu patvirtintą paslaugų teikėjų sąrašą sudaro apie 20 valstybinių mokslo tyrimų institutų, universitetų, panorusių dalyvauti inovacinių čekių įgyvendinimo projekte.
MITA, priėmusi sprendimą dėl inovacinio čekio skyrimo, sudaro trišalę sutartį su valstybine mokslo ir studijų institucija ir įmone.
Paramos teikimo inovaciniais čekiais tvarkos apraše taip pat nustatyti atvejai, kada parama negali būti teikiama. Jeigu inovacinis čekis nepradedamas naudoti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo, MITA gali nuspręsti nebeteikti paramos. Gautą inovacinį čekį įmonė turi panaudoti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Šiais metais numatyta per inovacinius čekius įmonėms paskirstyti 1 mln. litų paramos.
Visą informaciją apie paramos teikimą inovaciniais čekiais galite rasti adresu: http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_kryptys/ino/parama/.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?