Apie mus :

Naujienos

 

Nedidelių įmonių naujovėms - inovacinių čekių už 1 mln. litų

2011-03-08

Nedidelių įmonių naujovėms - inovacinių čekių už 1 mln. litų

Nuo kovo 7 d. priimamos paraiškos gauti paramą inovaciniais čekiais. monė, norinti gauti inovacinį čekį, turi kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) ir pateikti užpildytą trumpą paraiškos formą bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją. Parama teikiama inovacijas diegti siekiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Inovaciniai čekiai skirti bendradarbiavimui tarp mokslo ir verslo atstovų skatinti ir mokslo pasiekimams pritaikyti, vykdant inovacinę veiklą. Mokslo ir studijų institucijos, naudodamosi inovaciniais čekiais, gali atlikti verslo poreikius atitinkančius mokslinius tyrimus ir orientuoti savo veiklą į mokslinių tyrimų komercializavimą.

Teikiami inovaciniai čekiai - dviejų rūšių: 10 tūkst. Lt ir 20 tūkst. Lt vertės. Pirmieji finansuojami 100 proc., o antrieji - 75 proc. Įmonė, praėjusiais metais gavusi 10 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį, šiemet galės pretenduoti tik į 20 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį. Viena įmonė per visą inovacinių čekių priemonės kvietime nurodytą laikotarpį galės gauti vieną čekį.

MITA, gavusi užpildytą paraišką, per mėnesį pateiks atsakymą įmonei apie tai, ar bus suteikta parama. Gavusi teigiamą atsakymą įmonė turės parengti glaustą techninę specifikaciją ir kreiptis į sudarytame ir ūkio ministro įsakymu patvirtintame paslaugų teikėjų sąraše įrašytą valstybinę mokslo ir studijų instituciją bei šią specifikaciją suderinti.

MITA, gavusi suderintos techninės specifikacijos kopiją, priima sprendimą dėl inovacinio čekio skyrimo ir sudaro trišalę sutartį su valstybine mokslo ir studijų institucija ir įmone.

Paramos teikimo inovaciniais čekiais tvarkos apraše taip pat nustatyti atvejai, kada parama negali būti teikiama. Jeigu inovacinis čekis nepradedamas naudoti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo, MITA gali sustabdyti arba nutraukti paramą. Gautą inovacinį čekį įmonė turi panaudoti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Visą informaciją apie paramos teikimą inovaciniais čekiais galite rasti adresu: http://www.tpa.lt/Inovaciniai_cekiai/kvietimai.htm arba http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/parama/cekiai/index.php/index.php.

Šiais metais numatyta per inovacinius čekius įmonėms paskirstyti 1 mln. litų paramos.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?