Apie mus :

Naujienos

 

Parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010-2020 m. projektas

2010-01-27

Siekiant nustatyti kryptingą ir koordinuotą Lietuvos inovatyvumo didinimo politiką parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010-2020 m. projektas, kurį šią savaitę Vyriausybei pateikė Ūkio ministerija.

Strategija siekiama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kuriant konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką.

Lietuvos inovacijų strategija 2010-2020 m. - pirmasis plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai.

„Tikimės, kad įgyvendindami Lietuvos inovacijų strategiją 2010-2020 m. pradėsime vykdyti kryptingą ir sistemingą inovacijų politiką ir pagal Europos inovacijų švieslentę Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas pasieks Europos Sąjungos šalių vidurkį", - sakė ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.

Pasak ūkio viceministro, 2008 m. Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis - 0,47. Pagal suminį inovatyvumo indeksą Lietuva lenkė tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.

Strategijoje koncentruojamasi į esmines, tiesiogiai Lietuvos inovatyvumui įtakos turinčias problemas: nepakankamą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės kokybę; kūrybingumo ir verslumo stoką privačiame ir viešajame sektoriuje.

Patvirtinus strategiją numatoma rengti jos įgyvendinimo priemonių planus 2010-2014 m., 2014-2017 m. ir 2017-2020 m. laikotarpiams. Strategiją pagal kompetenciją įgyvendins Strategijos įgyvendinimo priemonių planuose nurodyti vykdytojai, taip pat turės galimybę dalyvauti mokslo ir studijų institucijos, savivaldybės ir socialiniai bei ekonominiai partneriai.

Strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atliks Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Stebėsena ir vertinimas bus atliekamas kasmet.

Lietuvos inovacijų strategijos 2010-2020 m. projektas, kurį parengė Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, bus svarstomas Vyriausybės posėdyje.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?