Apie mus :

Naujienos

 

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl pramoninės nuosavybės teisių apsaugos

2011-08-29

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia kreiptis dėl paramos apsaugoti pramoninės nuosavybės teises, apimančias išradimų patentus ir pramoninį dizainą.

Šia finansine priemone siekiama paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų institutus, įmones apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, glaudžiau bendradarbiauti kuriant inovacijas ir prisidėti prie aukštos pridėtinės vertės gaminių atsiradimo.

Šiemet parama teikiama ne tik Europos patento arba patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išlaidoms padengti, bet ir dizaino registravimui, atkreipiant dėmesį ne tik į sukurtus išradimus, technologijas, bet ir į inovatyvius dizaino sprendimus. Pagal priemonę skiriama parama Bendrijos dizaino arba dizaino, registruojamo pagal 1999 m. liepos 2 d. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, išlaidoms padengti.

Kad pareiškėjams būtų patogiau, parama dėl išlaidų, susijusių su išradimo patentavimu, teikiama trimis būdais: išlaidos gali būti apmokamos avansu, pagal pateiktas sąskaitas ar kompensavimo būdu. Parama dizaino registravimui galima tik kompensavimo būdu.

Finansavimas vienam išradimo patentui arba dizaino registracijai negali viršyti 50 tūkst. litų. Paramos intensyvumas mokslo ir studijų institucijoms siekia 95 proc., įmonėms - 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Siekiant paskatinti verslo ir mokslo partnerystę, įmonėms, norinčioms įgyti patentą ar registruoti dizainą kartu su mokslo ir studijų institucija, paramos intensyvumas taip pat siekia 95 proc. išlaidų.

Parama to paties išradimo patentavimo skirtingų išlaidų apmokėjimui gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus, o dizaino registravimui - tik vieną kartą.

Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 17 d. 16 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (A.Goštauto g. 12-219, LT-01108, Vilnius). Kontaktai pasiteirauti: ricardas.valanciauskas@mita.lt , tel. (8 5) 212 74 34. Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija yra paskelbta MITA tinklalapyje.

Šaltinis: www.mita.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?