Apie mus :

Naujienos

 

Paskolos iš atviro kreditų fondo palankesnėmis sąlygomis

2009-09-28

Siekiant pagerinti skolinimosi iš Atviro kreditų fondo (AKF) sąlygas, nuspręsta teikti paskolas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams ne tik litais, bet ir eurais, taip pat sumažinta kreditų, teikiamų iš AKF lėšų, kaina. Be to, sudaryta galimybė SVV subjektui, imančiam kreditą, finansuojamą iš AKF lėšų, pasinaudoti didesne, t. y. iki 80 procentų, INVEGOS teikiama garantija (anksčiau buvo 50 proc.). Tuo tikslu paskelbtas patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti.

Finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas" skirta bankams, teikiantiems kreditus SVV subjektams. AKF dydis - 100 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. AKF tikslas - sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami investicijoms finansuoti ir/ar apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jei po tokio finansavimo plečiama SVV subjekto veikla ir didinamas jo konkurencingumas.

Iš AKF vienam kreditui gali būti skirta iki 1,5 mln. litų arba ekvivalentas eurais (434‘430 eurų), t. y. ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos, o likusią kredito dalį (ne mažiau kaip 25 proc.) turi sudaryti bankų nuosavos lėšos. Per 12 mėnesių laikotarpį viena SVV įmonė gali gauti ne daugiau kaip du kreditus. Kreditai SVV bus teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

AKF lėšos bankams skolinamos bankų suteiktų kreditų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2015-12-31. Už paskolą litais SVV mokės 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne daugiau kaip 7 proc. ir ne mažiau 2 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc., o už paskolą eurais - 3 mėn. Euribor+0,1 proc., bet ne daugiau 3 proc. ir ne mažiau 1 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc.

Po patikslinto kvietimo paskelbimo su bankais bus atnaujintos senosios bei pasirašytos naujos atviros kredito linijos sutartys su kitais konkurse pageidaujančiais dalyvauti bankais.

Bankai, su kuriais buvo sudarytos atviros kredito linijos sutartys pagal 2009 m. birželio 10 d. paskelbto kvietimo dalyvauti bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti sąlygas, pageidaujantys teikti kreditus SVV subjektams pagal patikslinto kvietimo sąlygas, galės kreditus iš AKF lėšų SVV teikti pateikę patikslintą pasiūlymą ir pasirašę atviros kredito linijos sutarties pakeitimą.

Bankai, dalyvavę bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti ir atrinkti kaip tinkami finansiniai tarpininkai, tačiau nesudarę su INVEGA atviros kredito linijos sutarties, kreditus iš INVEGOS fondo galės teikti pateikę patikslintą pasiūlymą ir sudarę atviros kredito linijos sutartį, parengtą pagal patikslinto kvietimo sąlygas.

Visi kiti bankai, pageidaujantys teikti kreditus SVV iš AKF lėšų pagal patikslinto kvietimo sąlygas bei nedalyvavę bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti, turės pateikti pasiūlymą pagal patikslinto kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

AKF viena iš INVEGOS fondo valdomų priemonių, kuri įtraukta į Ūkio ministerijos parengtą Ekonomikos skatinimo planą.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?