Apie mus :

Naujienos

 

Paslaugų direktyva atvers naujas galimybes verslui

2009-09-30

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Paslaugų įstatymo projektui, kuris perkelia Europos Sąjungos (ES) Paslaugų direktyvą, atveriančią naujas galimybes verslui pasinaudoti palankesnėmis ir supaprastintomis paslaugų teikimo veiklos reglamentavimo sąlygomis.

Iki 2009 m. gruodžio 28 d. įgyvendinus Paslaugų direktyvą visose ES valstybėse narėse bus užtikrinta paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvė ir laisvas paslaugų judėjimas ES valstybėse narėse, todėl verslininkai galės išbandyti naujas rinkas laikinai teikdami paslaugas kitoje valstybėje narėje nesteigdami joje buveinės, arba steigti ją naudodamiesi paprastesnėmis ir mažiau trunkančiomis administracinėmis procedūromis.

Paslaugų įstatyme, perkeliančiame Paslaugų direktyvos nuostatas, reglamentuota leidimų išdavimo tvarka, nurodyti draudžiami reikalavimai, įtvirtinta, kad nuo 2010 m. visi nauji reikalavimai paslaugų teikėjams turi būti nediskriminaciniai, pateisinami svarbiais visuomenės interesais, taip pat reglamentuojamos steigiamo kontaktinio centro pagrindinės funkcijos, Lietuvos ir ES institucijų bendradarbiavimas prižiūrint visoje ES vidaus rinkoje veikiančių paslaugų teikėjų veiklą.

Priėmus Paslaugų įstatymą, ES valstybių narių verslininkai turės teisę teikti paslaugas Lietuvoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos verslas. Be to, per kontaktinį centrą Lietuvos ir ES valstybių narių verslininkai galės gauti visą informaciją apie paslaugų teikėjams taikomus reikalavimus ir atlikti visas reikalingas procedūras ir formalumus, pavyzdžiui, pateikti dokumentus, reikalingus norint gauti licenciją ar leidimą verstis tam tikra veikla, gauti institucijų išduotas licencijas ar leidimus elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą „vieno langelio" principu. Paslaugų direktyva nustato tokių kontaktinių centrų įsteigimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Siekiant užtikrinti, kad visi nacionaliniai teisės aktai atitiktų Paslaugų direktyvos nuostatas, nuo 2008 m. birželio mėn. buvo atliekama paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų peržiūra dėl atitikties Paslaugų direktyvai. Viso peržiūrėta apie 2000 teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų sektorių, ir atrinkta bei įvertinta apie 800 teisės aktų, patenkančių į Paslaugų direktyvos taikymo sritį. Nustačius juose reikalavimų, kurie pagal Paslaugų direktyvą yra draudžiami, diskriminaciniai, nepagrįsti svarbiais visuomenės interesais ar neproporcingi, ar nustačius reglamentavimo trūkumų, institucijos buvo įpareigotos parengti tokių teisės aktų pakeitimus, kurie turi būti priimti ir įsigalioti iki 2009 m. pabaigos. Iš viso reikės pakeisti apie 250 teisės aktų, iš jų - 38 įstatymus.

Ūkio ministerija yra atsakinga už Paslaugų direktyvos įgyvendinimo koordinavimą. Siekiant užtikrinti sklandų šios direktyvos įgyvendinimą, kartu Seimui bus teikiami ir Vietos savivaldos įstatymo bei Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektai.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?