Apie mus :

Naujienos

 

Patvirtintas pirmasis slėnių projektų sąrašas

2009-12-30

Įgyvendindamas integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, ūkio ministras Dainius Kreivys patvirtino valstybės planuojamų slėnių projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę „Inogeb LT-2", pirmąjį sąrašą.

Slėnių plėtros programos yra skirtos esminei studijų, mokslo ir technologijų perdavimo infrastruktūrai Lietuvai svarbiose mokslo ir technologijų srityse sukurti bei įrangai modernizuoti. Pirmieji projektai, kuriems numatyta skirti Europos Sąjungos struktūrinę paramą bus įgyvendinami slėniuose, kurių proveržio kryptys: mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos, biomedicininė inžinerija, informacinės ir komunikacinės technologijos, biotechnologijos, jūrinės technologijos.

„Įgyvendinant projektus bus stiprinama slėnių infrastruktūra, susijusi su mokslo ir technologijų parkų, technologinio verslo inkubatorių plėtra, bus skatinamas verslo ir mokslo bendradarbiavimas, mokslinių tyrimų komercializavimas, technologijų perdavimas, žinioms imlių įmonių kūrimasis, o slėniuose telkiamos aukštosios technologijos skatins aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą", - teigė ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.

Į pirmąjį projektų sąrašą buvo įtraukti geriausiai parengti ir darbo grupės pagal atitiktį konkrečių programų nuostatoms, pagal investicijų rezultatyvumą ir pagrįstumą, verslo ir mokslo ryšių stiprinimo, privačių investicijų pritraukimo potencialą ir kitus kriterijus įvertinti projektai. Toliau yra vertinami kiti pateikti projektai.

Kauno technologijos universitetas pateikė „Santakos" slėnio technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimo projektą. Juo bus siekiama įkurti verslo inkubatorių, technologijų perdavimo ir jaunimo verslumo ugdymo centrą, plėtojančius „Santakos" slėnio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) kryptis. Projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 23 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

Informacinių ir komunikacijų technologijų (IKT) ir biotechnologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų įrengimo bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statybos ir įrengimo projektą pateikė VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas. Projektu siekiama sukurti palankią infrastruktūrą informacinių ir komunikacijų technologijų ir biotechnologijų sektoriaus plėtrai, sudaryti prielaidas kurti naujas technologijas ir komercializuoti mokslo rezultatus, sudaryti sąlygas verslo įmonių bei mokslo integracijai. Projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 21 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

Iki 18 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų numatoma skirti Klaipėdos universiteto Inžinerinių tinklų įrengimo bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtros jūriniame slėnyje projektui. Pagrindinis šio projekto tikslas - sukurti infrastruktūrą jūrinių mokslinių tyrimų plėtrai ir išplėtoti Klaipėdos mokslo ir technologijų parko veiklas pastačius technologijų verslo įmonių inkubatorių.

Pagal priemonę „Inogeb LT-2" iš viso numatyta paskirstyti 99 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?