Apie mus :

Naujienos

 

Per 2010 m. pirmą pusmetį suteikta dvigubai daugiau valstybės garantijų nei pernai

2010-07-28

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) teikiamų valstybės garantijų skaičius auga - per I šių metų pusmetį kredito įstaigoms už SVV subjektų paskolas suteikta net 2 kartus daugiau garantijų, palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš visų 223 suteiktų garantijų 215 įtraukta į ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą Garantijų fondą, leidžiantį suteikti daugiau INVEGA garantijų. Daugiau kaip du su puse karto per lyginamąjį laikotarpį išaugo ir garantuotų paskolų bei suteiktų garantijų sumos - jos atitinkamai sudarė 71,78 mln. Lt ir 54,72 mln. Lt. Toks garantijų skaičius nebūtų pasiektas be įgyvendinamų Ekonomikos skatinimo plano priemonių - iš bendro garantijų skaičiaus net 169 garantijos suteiktos kredito įstaigoms būtent už minėtų priemonių paskolas.

„Valstybės garantijos užima svarbią poziciją gerinant SVV kreditavimą, - sako INVEGA generalinė direktorė Zita Gurauskienė. - Valstybės dalyvavimas INVEGA garantijų forma sudarė galimybes verslui ir bankams rasti bendrą sutarimą dėl įgyvendinamų projektų rizikos vertinimo, be to, smulkiajam verslui buvo laiku pasiūlytos INVEGA administruojamos Ekonomikos skatinimo plano priemonės, užtikrinusios skolinių išteklių pasiūlą ekonominio sunkmečio sąlygomis".

Daugiausia INVEGA garantijų - 43,5 proc. - atiteko už prekybos įmonių imamas paskolas, 30 proc. INVEGA garantijų buvo suteikta už besiverčiančių gamyba ir 26,5 proc. - už teikiančių įvairias paslaugas įmonių paskolas.

Vidutinis garantuotos paskolos dydis, palyginti su pernai analizuojamu laikotarpiu, išliko stabilus ir siekė 321 877 Lt, nelabai skyrėsi ir vidutinė garantijų suma - 245 391 Lt.

Kaip ir pernai per lyginamąjį laikotarpį, taip ir šiemet smulkiajam verslui labiausia trūko apyvartinių lėšų, tai lėmė ir INVEGA garantijų pasiskirstymą pagal tikslinę paskolos paskirtį - 69,5 proc. garantijų suteikta už paskolas apyvartinių lėšų papildymui ir 30,5 proc. - už paskolas investiciniams projektams įgyvendinti.

Lyginant pagal įmonių dydį, daugiausia garantijų (40,3 proc.) suteikta už labai mažų įmonių, turinčių iki 10 darbuotojų, paskolas, 36,8 proc. garantijų buvo suteikta už mažų ir 22,9 proc. už vidutinių įmonių paskolas.

INVEGA kredito įstaigoms taip pat teikia garantijas dėl eksporto kreditų draudimo, už didelių įmonių ir SVV subjektų, patiriančių laikinų finansinių sunkumų, bei už daugiabučiams namams modernizuoti imamas paskolas. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai pasiskirstė ir garantijų srautas: INVEGA garantavo už 38 paskolas, paimtas daugiabučiams namams modernizuoti (garantijų suma siekė 8,3 mln. Lt, garantuotų paskolų suma - 10,4 mln. Lt).

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo suteiktos 3 garantijos už didelių įmonių ir SVV subjektų, patiriančių laikinų finansinių sunkumų, imamas paskolas. Garantuotų paskolų pagal šią priemonę suma sudarė 8,7 mln. Lt, garantijų suma - 6,9 mln. Lt.

INVEGA nuo 2010 II ketvirčio vidurio kartu su eksporto kredito draudikais dalydamasi rizika dėl pirkėjo dalies skolos apmokėjimo eksporto kredito draudimo atvejais, pirkėjui neatsiskaičius su draudėju sutartyje nustatytais terminais, garantavo už 1 įmonės suteikiamą papildomą 517,2 tūkst. Lt eksporto kredito limitą.

Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2010-06-30 INVEGA kredito įstaigoms jau suteikė 2 598 garantijas už SVV subjektų imamas paskolas, bendra garantuotų paskolų suma siekė 1040,7 mln. Lt, o už jas suteiktų garantijų suma - 683,4 mln. Lt. Iš viso nuo veiklos pradžios kompensuota per 51 mln. Lt palūkanų. Nuo veiklos pradžios sumokėta išmokų pagal 80 garantijų už 11,2 mln. Lt. UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) teikia iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms už smulkiųjų ir vidutinių verslininkų imamas paskolas. Garantuotas paskolas gali gauti įmonės, kuriose darbuojasi iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą); maksimalus garantijos dydis - 5 mln. Lt. SVV subjektams, gavusiems paskolą su INVEGA garantija, kompensuojama 50 proc. paskolų palūkanų.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?