Apie mus :

Naujienos

 

Pradeda veikti 1,2 mlrd. litų "didžiųjų kreditų" linija

2009-11-02

Europos investiciniam fondui (EIF) ir SEB bankui šiandien pasirašius svarbią sutartį, atveriančią kelią EIF įgyvendinamai beveik 1,2 mlrd. litų verslo finansavimo priemonei, ūkio ministras Dainius Kreivys paragino bankus skubinti lėšų išskolinimo procesą.

Pagal šią priemonę, trumpai vadinamą „didžiųjų kreditų" linija, bus teikiami kreditai iki 1,5 mln. eurų (apie 5,2 mln. litų). Per dvejus metus SEB bankas kartu su Europos investiciniu fondu šalies smulkiam ir vidutiniam verslui kredituoti skiria 150 mln. eurų (518 mln. litų): 75 mln. eurų iš JEREMIE kontroliuojančiojo fondo (KF), kurį administruoja EIF, ir dar tiek pat nuosavų SEB banko lėšų.

„Tikiuosi, kad per artimiausius 6 mėnesius bus išskolinta didesnė šių lėšų dalis", - sako D. Kreivys.

Tai didžiausia iš šiuo metu veikiančių devynių Ekonomikos skatinimo programos Verslo finansavimo priemonių, jos apimtis - 344 mln. eurų (1188 mln. litų). Penktadienį pasirašytoji sutartis - tai kartu ir didžiausia EIF sutartis su banku Lietuvoje. EIF ketina pasirašyti sutartis dar su trimis bankais: AB DnB NORD banku, AB Šiaulių banku ir AB „Swedbank" dėl (atitinkamai) 25, 20 ir 52 mln. eurų sumos, skiriamos iš JEREMIE KF.

Ūkio ministerijos įgyvendinamos priemonės sudaro galimybę verslui lengviau pasiskolinti, taip tęsti veiklą ir išlaikyti darbo vietas. Šiuo metu per įvairias Ekonomikos skatinimo programos verslo finansavimo priemones įmonėms jau suteikta per 440 mln. litų kreditinių finansinių išteklių.

JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy) ir Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti verslo finansavimui. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

Pagrindinė EIF misija - gerinti visoje Europoje gaunamą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtas rizikos kapitalo ir garantijų priemones. Taip EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus, plėtrą, verslumą ir užimtumą. 2009 m. birželio 30 d. EIF iš viso buvo investavęs daugiau kaip 3,7 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF, investavęs į daugiau nei 300 fondų visoje Europoje, dėl investicijų apimties ir krypčių, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentų, yra svarbus Europos rizikos kapitalo rinkos dalyvis.

Plačiau apie didžiųjų kreditų priemonę galima sužinoti Ekonomikos skatinimo planui skirtoje interneto svetainėje www.skatinimoplanas.lt.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?