Apie mus :

Naujienos

 

SEMINARAS "NE PELNO SIEKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ 2009 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO YPATUMAI"

2010-03-05

Š.m. kovo 18 d. KMTP konferencijų salėje vyks Profesijos tobulinimo centro organizuojamas seminaras viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų bei kitų ne pelno organizacijų finansininkams, buhalteriams (išskyrus biudžetinių bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus).

Seminaro metu bus analizuojami šie klausimai:

  • Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  • Atsargų, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  • Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  • Nuosavo kapitalo apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  • Pajamų ir sąnaudų apskaita;
  • Dotacijų ir kitų finansavimo sumų apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  • Finansinių ataskaitų: balanso, veiklos rezultatų ir aiškinamojo rašto sudarymas;
  • Atsakymai į klausimus.

Kvietimą į seminarą rasite čia...

Daugiau informacijos: www.proftobcentras.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (85) 2611780, 8 600 02188.

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?