Apie mus :

Naujienos

 

Siūloma supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių teisinį reguliavimą

2009-10-13

Ūkio ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių teisinį reguliavimą.

„Siūlomi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai - dar vienas geresnio uždarųjų akcinių bendrovių reglamentavimo, jų steigimo ir veiklos reguliavimo supaprastinimo bei informacinių technologijų panaudojimo etapas, padėsiantis lengviau ir mažesnėmis laiko bei lėšų sąnaudomis įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, skelbti jos viešą informaciją ir padidinti skaidrumą", - sako Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento direktorė A. Railaitė.

Įstatymo projekte siūloma sumažinti nustatytą uždarųjų akcinių bendrovių minimalų įstatinį kapitalą nuo 10 000 litų iki 1 000 litų, sudaryti galimybę bendrovės viešus pranešimus skelbti elektroniniame leidinyje, taip pat numatyti galimybę steigiant uždarąsias akcines bendroves privalomai nešaukti steigiamojo susirinkimo. Be to, įstatymo projekte siūloma numatyti galimybę su bendrovės vadovu sudaryti civilinę sutartį, įtvirtinti bendrovės vadovo atsistatydinimo tvarką, nustatyti reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei sudaryti ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti jos akcininkų sąrašą, supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo tvarką. Taip pat įstatymo projekte numatyti ir kiti pakeitimai, padėsiantys spręsti praktikoje kylančius sunkumus, susijusius su Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų taikymu, ir pagerinti verslo aplinką.

Įstatymo projektas parengtas siekiant įgyvendinti Penkioliktosios Vyriausybės veiklos programą bei Ekonomikos skatinimo planą. Rengiant Įstatymo projektą atsižvelgta į „Saulėtekio" komisijos pasiūlymus, kuriems pritarė Vyriausybė. „Saulėtekio" komisija yra iš verslo, visuomeninių organizacijų ir institucijų atstovų sudaryta komisija verslo aplinkai gerinti, kurios uždavinys - siekiant geresnio verslo reglamentavimo, nustatyti realias verslo problemas ir nedelsiant Vyriausybei pasiūlyti jų sprendimus. Su komisijos veikla, siūlomais sprendimais ir darbo rezultatais galima susipažinti Ekonomikos skatinimo planui skirtoje interneto svetainėje www.skatinimoplanas.lt.

Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra įregistruota apie 75 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Vyriausybei pateiktą Įstatymo projektą ir su juo susijusią medžiagą galima rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje (2009 m. spalio 9 d., Nr. 323-02).

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?