Apie mus :

Naujienos

 

Skirta 80 milijonų litų ES paramos injekcija turizmui

2010-06-17

Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakymu 22 turizmo projektams skyrė 80,5 milijonų litų ES paramos. Lėšos skirtos pagal priemonę „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas".

Pagal šią priemonę skiriamos paramos tikslas - atlikti privačių kultūros paveldo objektų tvarkomuosius statybos darbus, pritaikant objektus turizmui. Taip pat parama skiriama statyti ir rekonstruoti viešbučius, sanatorijas, plėsti kurortų, SPA, ekologinio, aktyvaus poilsio infrasktruktūrą, statyti ar remontuoti hipodromus.

„Man rūpi, kad Lietuvoje pagaliau būtų sukurta turizmo infrastruktūra, kad savo veiklą plėstų papildomos privačios iniciatyvos. Tai turi teikti ekonominę naudą šaliai: sukurti patrauklią aplinką turistams, suteikti mūsų žmonėms darbo vietas ir užtikrinti turistų, kurie paliktų pajamas Lietuvoje, srautus", - sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

Ministro įsakymu lėšos skirtos Utenos Rašės hipodromui, turistinės klasės viešbučio statybai Zarasuose, Veliuonos užeigos namams - pirmajam kompleksinių turizmo paslaugų objektui Valdovų kelyje, viešbučio „Palangos vėtra" rekonstrukcijai, turizmo infrastruktūros plėtrai Kazikėnų dvare, Plinkšių dvaro išsaugojimui ir pritaikymui turizmui, Palangos poilsio namų „Žara" rekonstrukcijai, turistinės klasės viešbučio statybai prie Ignalinos aerodromo, Didžiasalio kaime, kultūros paveldo Juodkrantėje pritaikymui privačių turizmo paslaugų plėtrai, poilsio namų įrengimui Karklėje ir kitiems turizmo projektams.

Iš viso projektų atrankos komitetui buvo pateikta 50 turizmo projektų. Sprendimas dėl likusių projektų finansavimo bus priimtas per ateinantį Turizmo projektų atrankos komiteto posėdį, kurį planuojama surengti iki š. m. liepos pabaigos. Išsami informacija apie Turizmo projektų atrankos komiteto priimtą nutarimą: http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/PAK/Protokolas_TPAK3_20100604.pdf

Turizmas yra viena svarbiausių paslaugų eksporto dalių. Eksporto strategijoje numatyta, jog 2015 m. turizmas sudarys 10 procentų šalies eksporto.

Bendra pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones iš 2007-2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos paramos skirtų lėšų, patvirtintų įsakymais, suma jau beveik siekia 4 milijardus litų. Sudarytų sutarčių skaičius birželio pradžioje viršijo 1300.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?