Apie mus :

Naujienos

 

Skirta parama bandymų laboratorijoms ir įmonių aplinkos ir kokybės vadybos sistemų diegimui

2010-07-27

Ūkio ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriama daugiau kaip 650 tūkst. litų parama 9 bandymų laboratorijoms ir sertifikavimo įstaigoms, bandančioms ir sertifikuojančioms problemiškus ne maisto produktus Lietuvoje. Tai žaislai, elektrotechnikos gaminiai, statybos produktai ir kt.

Taip pat skirta daugiau kaip 160 tūkst. litų 40-čiai mažų ir vidutinių įmonių kokybės ir aplinkos vadybos standartų diegimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Parama skirta iš Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Vienas šio įsakymo punktų ypač aktualus statybininkams ir langų gamintojams, nes Kauno technologijos universiteto Architektūros instituto akredituotai laboratorijai skirta 100 tūkst. litų pastatuose sumontuotų langų kokybei patikrinti. Langai bus tikrinami už Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto lėšas renovuotuose pastatuose, dalyvaujant Lietuvos verslo paramos agentūros atstovams.

Visos bandymų ir sertifikavimo įstaigos atrinkdamos produktus bandymams glaudžiai bendradarbiauja su Valstybine ne maisto produktų inspekcija. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, gavusi bandymų rezultatus ir nustačiusi, kad produktas nesaugus ar neatitinka kitų teisės aktų reikalavimų, gali apriboti produkto platinimą rinkoje arba ir visai jį uždrausti.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?