Apie mus :

Naujienos

 

Skirta parama dar 22-iems "E-verslas LT" projektams

2009-09-23

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau - Ūkio ministerija) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - Agentūra) informuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministras pasirašė 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 4-456 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo" (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 74-870) 22 projektams pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT".

Pagal šį sprendimą 22 projektams įgyvendinti bus skiriama 3,66 mln. litų. Primename, kad pagal priemonę „E-verslas LT" Agentūrai pareiškėjai iš viso pateikė 328 paraiškas. Prašoma paramos suma siekė 56, 10 mln. litų. Artimiausiu metu planuojama skelbti papildomus LR ūkio ministro sprendimus dėl finansavimo skyrimo kitiems projektams pagal priemonę „E-verslas LT".

Visas pateiktas paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT", trumpus projektų aprašymus ir vertinimo eigą galite rasti ES paramos interneto svetainėje.

Pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K  „E-verslas LT" skiriamos paramos tikslas - skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Daugiau informacijos galite rasti www.ukmin.lt, www.esparama.lt, www.lvpa.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?