Apie mus :

Naujienos

 

Skirtas finansavimas Lietuvos inovacijų sistemai stiprinti

2009-09-04

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu skirtas finansavimas projektams, kurie bus įgyvendinami pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę „Inogeb LT-1".

Po administracinės atitikties, tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimo etapų buvo atrinkta 15 paraiškų, kurioms skirta per 22 mln. litų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos.

Pagal šią priemonę finansuojamas šiuolaikinių technologijų ir inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas, inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams teikimas ir kt.

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas planuoja vykdyti projektą „Stipri inovacijų ekosistema - verslo konkurencinio pranašumo garantas (SIEK)".KMTP įgyvendinamo projekto tikslas - inovacijų ekosistemos stiprinimas siekiant didinti Vakarų Lietuvos regiono konkurencinį pranašumą. Projekto metu daug dėmesio bus skiriama aukštą pridėtinę vertę generuojančių sričių stiprinimui tiek valdžios, tiek MVĮ lygiu.

Projekto tikslinė grupė - inovatyvios, į pokyčius ir naujausių žinių panaudojimą orientuotos įmonės ir/ar fiziniai asmenys, visuomenė. Projekto veiklos yra skirtos naujo inovatyvaus, orientuoto į aukštas ir vidutines technologijas verslo kūrimuisi ir plėtrai Vakarų Lietuvos regione, siekiant didinti regioninį konkurencinį pranašumą.

Plačiau apie projektą...

Dar 2 projektuose KMTP dalyvaus kaip partneris su pagrindiniais pareiškėjais: VšĮ KTU regioninio mokslo parku (projektas „Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai") ir VšĮ Lietuvos inovacijų centru (projektas „Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas").

Projektus remiamose veiklos srityse taip pat planuoja vykdyti VšĮ „Saulėtekio slėnis", VšĮ Panevėžio mechatronikos centras, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, VšĮ Technopolis ir kt.

Platesnę informaciją apie įgyvendinamus projektus galite rasti ES paramos tinklapyje www.esparama.lt.

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?