Apie mus :

Naujienos

 

Sudarytas planuojamų remti menų inkubatorių plėtros projektų sąrašas

2009-10-19

Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakymu patvirtino Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų sąrašą. Sąraše 9 projektai, kurių bendra preliminari vertė - 68,6 milijono litų. Projektų įgyvendinimą siūloma finansuoti iš Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų pagal priemonę „Asistentas 2", taip pat prisidedant juridiniams ir fiziniams asmenims savomis lėšomis.

Pasak ūkio ministro, parama menų inkubatorių plėtrai - vienas iš būdų remti smulkųjį ir vidutinį verslą, ir tai puikiai siejasi su ministerijos nuosekliai vykdoma ekonomikos skatinimo programa. „Ne veltui kalbama, kad mažos valstybės, tokios kaip Lietuva, gali rasti savo nišą pasaulyje būtent per kūrybiškumo ugdymą. Skirdami paramą sieksime sudaryti palankesnes sąlygas pradedantiems verslą, skatinsime kūrybingus mūsų šalies žmones ieškoti meno ir verslo sintezės galimybių, žengti į užsienio rinkas. Mes siekiame, kad intelektinės paslaugos ir turizmas, kartu paėmus, jau 2015-aisiais ne mažiau kaip 40 procentų sudarytų mūsų eksporto struktūros. Šią viziją įgyvendinti, tikiu, padės ir remiamieji projektai, nes menų inkubatoriai gali būti kaip tik ta vieta, kur kūrybinių industrijų atstovai randa terpę kurti paslaugas, vertinamas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje", - tikisi ūkio ministras Dainius Kreivys.

Visiems į sąrašą įtrauktiems projektų pareiškėjams VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo ketina išsiųsti pasiūlymus teikti paraiškas dėl jų pateiktų projektų finansavimo ES struktūrinės paramos lėšomis. Pareiškėjai, kurių projektai yra patvirtintame sąraše, iki 2010 m. sausio 29 d. LVPA turi pateikti paraiškas (projektus). Siekiama, kad projektai būtų orientuoti į verslumo skatinimą; juos įgyvendinant turi būti sudaromos palankios sąlygos menų inkubatoriuose steigti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, juos plėsti, didinti jų gyvybingumą. Galutinį sprendimą dėl paramos iš ES struktūrinės paramos lėšų skyrimo priims ministras, pasirašydamas įsakymą dėl lėšų skyrimo.

Naudojant skirtą paramą bus rekonstruoti ir sutvarkyti pastatai, kuriuose veiks menų inkubatoriai, taip pat tinkamai įrengtos jų veiklai reikalingos patalpos. Menų inkubatorių reikmėms numatoma pritaikyti 24 600 kv. m. Planuojama, kad juose vienu metu galės įsikurti iki 243 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų.

Projektai, įtraukti į Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategiją, bet nepatekę į Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų sąrašą, yra laikomi rezerviniais. Jiems parama gali būti suteikta skyrus papildomą finansavimą arba nepanaudojus ES struktūrinės paramos lėšų, numatytų pagal priemonę „Asistentas 2". Šiuo metu pagal ES struktūrinės paramos priemonę „Asistentas 2" yra numatyta paskirstyti 60 mln. litų.

Ūkio ministro įsakymas, kuriuo patvirtintas Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų sąrašas, paskelbtas Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.ukmin.lt/lt/svv/parama/.

Menų inkubatorius - tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas - naudojantis turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo.

Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų sąrašą galite rasti čia...

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?